Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO930 Mono DECT PC Softphone, NC, MS

Jabra PRO930 Mono DECT PC Softphone, NC, MS

Kod: 288646

695,19 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zoptymalizowany do wspó,ł,pracy z Microsoft Office Communicator i Lync
Bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy opracowany na potrzeby telefonii Unified Communications, zoptymalizowany do wspó,ł,pracy z aplikacjami Microsoft Office Communicator i Lync. Pł,ynna integracja zapewnia szybką, instalację, i wdroż,enie uż,ytkownika.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- PeakStop
- UsOHSA
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Stał,y
- Sztywny wysię,gnik ma stał,ą, dł,ugoś,ć,, któ,ra zwykle jest zależ,na od konstrukcji urzą,dzenia
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 8 godzin
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty i normy:
- Atest Microsoft

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288646
Producent Jabra
Kod producenta 930-25-503-101
EAN 5706991013603
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje