Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Evolve 65 Mono

Jabra Evolve 65 Mono

Kod: 689881

585,51 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 65 UC MONO

Zapewnia lepsze rozmowy

Zestaw Jabra EVOLVE 65 z technologią, Bluetooth zaprojektowano tak, aby zapewnić, lepsze rozmowy. Wyposaż,ony jest w mikrofon i gł,oś,niki, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 65 UC Mono z technologią, Bluetooth i NFC to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,
To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw Jabra EVOLVE 65 UC Mono z technologią, Bluetooth i NFC umoż,liwia podł,ą,czenie bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Gł,oś,niki umoż,liwiają, wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, co zwię,ksza elastycznoś,ci uż,ytkownika i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

Zoptymalizowany dla rozwią,zania Unified Communication
Zestaw Jabra EVOLVE 65 UC Mono jest zoptymalizowany dla Unified Communication, zapewniają,c szybką, instalację, zestawu sł,uchawkowego typu "Plug &, Play". Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie ze wszystkimi wiodą,cymi sprzedawcami rozwią,zań, Unified Communication, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNFC
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothQuickpair
Pasmo przenoszenia (min.)70 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 mm
KolorCzarny
Waga79 g
Pozostałe parametry

- Ł,ą,cznoś,ć, Bluetooth 3.0 (zasię,g do 30 m)
- Oprogramowanie Jabra PC Suite
- PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (DSP)
- Mikrofon z redukcją, szumó,w
- Wysię,gnik typu Midi
- Czas rozmó,w: do 10 godzin
- Ł,adowanie przez USB (microUSB>,USB)
- Poduszka sł,uchawki wykonana z syntetycznej skó,ry
- Certyfikaty: Atest Avaya i Cisco
- Podwó,jna ł,ą,cznoś,ć, - jednoczesne poł,ą,czenie z komputerem i urzą,dzeniem Bluetooth
- Wskaź,nik zaję,toś,ci (sygnalizacja dostę,pnoś,ci)
- Dynamiczny gł,oś,nik 28mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689881
Producent Jabra
Kod producenta 6593-829-409
EAN 5706991017175
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje