Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Evolve 65 Duo

Jabra Evolve 65 Duo

Kod: 689883

591,14 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 65 UC STEREO

Zapewnia lepsze rozmowy

Zestaw Jabra EVOLVE 65 z technologią, Bluetooth zaprojektowano tak, aby zapewnić, lepsze rozmowy. Wyposaż,ony jest w mikrofon i gł,oś,niki, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 65 UC Stereo z technologią, Bluetooth i NFC to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,
To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw Jabra EVOLVE 65 UC Stereo z technologią, Bluetooth i NFC umoż,liwia podł,ą,czenie bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Gł,oś,niki umoż,liwiają, wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, co zwię,ksza elastycznoś,ci uż,ytkownika i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

Zoptymalizowany dla rozwią,zania Unified Communication
Zestaw Jabra EVOLVE 65 UC Stereo jest zoptymalizowany dla Unified Communication, zapewniają,c szybką, instalację, zestawu sł,uchawkowego typu "Plug &, Play". Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie ze wszystkimi wiodą,cymi sprzedawcami rozwią,zań, Unified Communication, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothQuickpair
Pasmo przenoszenia (min.)70 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga111 g
Pozostałe parametry

- Ł,ą,cznoś,ć, Bluetooth 3.0 (zasię,g do 30 m)
- Zł,ą,cze USB Jabra Link 360
- Oprogramowanie Jabra PC Suite
- PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (DSP)
- Mikrofon z redukcją, szumó,w
- Wysię,gnik typu Midi
- Czas rozmó,w: do 10 godzin
- Ł,adowanie przez USB (microUSB>,USB)
- Poduszka sł,uchawki wykonana z syntetycznej skó,ry
- Certyfikaty: Atest Avaya i Cisco
- Podwó,jna ł,ą,cznoś,ć, - jednoczesne poł,ą,czenie z komputerem i urzą,dzeniem Bluetooth
- Wskaź,nik zaję,toś,ci (sygnalizacja dostę,pnoś,ci)
- Dynamiczny gł,oś,nik 28mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689883
Producent Jabra
Kod producenta 6599-829-409
EAN 5706991017151
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje