Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra EVOLVE 40 MS Mono USB MS

Jabra EVOLVE 40 MS Mono USB MS

Kod: 689876

257,71 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 7 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 40 MICROSOFT LYNC MONO

Zapewnia lepsze rozmowy

Zestaw Jabra EVOLVE zaprojektowano tak, aby zapewnić, lepsze rozmowy. Wyposaż,ony jest w ś,wiatowej klasy mikrofon i gł,oś,niki, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 40 MS Mono to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,
To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw EVOLVE 40 wyposaż,ony jest w zł,ą,cze 3,5 mm wbudowane w moduł, obsł,ugi, co umoż,liwia podł,ą,czenie przewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Moduł, obsł,ugi umoż,liwia takż,e wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, takich jak gł,oś,noś,ć, i wyciszanie. Moż,esz takż,e odbierać, i koń,czyć, poł,ą,czenia bezpoś,rednio na module obsł,ugi, co zwię,ksza ogó,lną, elastycznoś,ć, i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

Zoptymalizowany dla Microsoft Lync
Zestaw Jabra EVOLVE 40 MS Mono jest zoptymalizowany dla Microsoft Lync, zapewniają,c szybką, instalację, typu "Plug &, Play" zestawu sł,uchawkowego. Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie z Microsoft Lync, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Pasmo przenoszenia (min.)70 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga80 g
Wymiary

- Wymiary zestawu sł,uchawkowego: 155.4 x 5.86 x 181 mm
- Wymiary kontrolera: 54 x 14 mm

Pozostałe parametry

- Zestaw sł,uchawkowy do telefonó,w programowych, komó,rkowych i tabletó,w
- Zoptymalizowany pod ką,tem oprogramowania Lync
- Zł,ą,cze USB z gniazdem jack wbudowanym w jednostkę, sterują,cą,
- Wskaź,nik zaję,toś,ci sygnalizuje dostę,pnoś,ć,
- Moż,na schować, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,ku na gł,owę,
- Poduszki sł,uchawek z syntetycznej skó,ry
- Gł,oś,niki: dynamiczny gł,oś,nik 28 mm
- Ochrona przed hał,asem: PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u
- Certyfikaty: Microsoft

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689876
Producent Jabra
Kod producenta 6393-823-109
EAN 5706991017038
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje