Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Zestaw słuchawkowy Biz GN1900 USB Duo

Jabra Zestaw słuchawkowy Biz GN1900 USB Duo

Kod: 288676

159,41 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ekonomiczny zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
Przewodowy zestaw sł,uchawkowy GN1900 powstał, jako ekonomiczne rozwią,zanie dla mał,ych i duż,ych centró,w informacyjnych. Jest to elastyczny produkt, któ,ry bę,dzie doskonale pasować, do istnieją,cego systemu IT oraz speł,niać, potrzeby uż,ytkownikó,w, dzię,ki moż,liwoś,ci wyboru pomię,dzy wersją, mono a stereo oraz dostę,powi do wersji ze zł,ą,czem USB. Warunki pracy w dany centrum informacyjnym stają, się, bardziej profesjonalne, ponieważ, funkcja redukcji szumó,w w mikrofonie sprawia, ż,e wszystkie rozmowy są, zrozumiał,e i wyraź,ne.

Gł,ó,wne cechy:
- Ekonomiczny przewodowy zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
- Zgodny z wię,kszoś,cią, systemó,w telefonicznych i wzmacniaczy
- Ergonomiczna budowa, lekka konstrukcja i wygodne poduszki sł,uchawki
- Komputerowe systemy operacyjne obsł,ugiwane przez to urzą,dzenie: Windows/ MAC

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga65 g
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Pianka ochronna S, Mał,e (S) poduszki sł,uchawki
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Nie
- To urzą,dzenie nie wykorzystuje technologii DSP (cyfrowego przetwarzania sygnał,u)
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288676
Producent Jabra
Kod producenta 1989-829-104
EAN 5706991010121
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje