Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Zestaw słuchawkowy Biz GN1900 Mono

Jabra Zestaw słuchawkowy Biz GN1900 Mono

Kod: 288679

106,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ekonomiczny zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
Przewodowy zestaw sł,uchawkowy GN1900 powstał, jako ekonomiczne rozwią,zanie dla mał,ych i duż,ych centró,w informacyjnych. Jest to elastyczny produkt, któ,ry bę,dzie doskonale pasować, do istnieją,cego systemu IT oraz speł,niać, potrzeby uż,ytkownikó,w, dzię,ki moż,liwoś,ci wyboru pomię,dzy wersją, mono a stereo oraz dostę,powi do wersji ze zł,ą,czem USB. Warunki pracy w dany centrum informacyjnym stają, się, bardziej profesjonalne, ponieważ, funkcja redukcji szumó,w w mikrofonie sprawia, ż,e wszystkie rozmowy są, zrozumiał,e i wyraź,ne.

Gł,ó,wne cechy:
- Ekonomiczny przewodowy zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
- Zgodny z wię,kszoś,cią, systemó,w telefonicznych i wzmacniaczy
- Ł,atwa instalacja dzię,ki zł,ą,czu Quick Disconnect (QD)
- Ergonomiczna budowa, lekka konstrukcja i wygodne poduszki sł,uchaw

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaWiFi
ZłączaSzybkozłączka QD
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga45 g
Pozostałe parametry

Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wą,skopasmowe
- Gł,oś,niki z wą,skopasmową, charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, mogą, odtwarzać, dź,wię,k w zakresie doskonale nadają,cym się, do korzystania z tradycyjnych linii analogowych
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry S, Mał,e (S) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych.
- Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288679
Producent Jabra
Kod producenta 1983-820-104
EAN 5706991013306
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje