Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra BIZ? 1900 Duo Narrowband Noise-Cancelling Microphone boom flexible

Jabra BIZ? 1900 Duo Narrowband Noise-Cancelling Microphone boom flexible
267,01 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Ekonomiczny zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
Przewodowy zestaw sł,uchawkowy GN1900 powstał, jako ekonomiczne rozwią,zanie dla centró,w informacyjnych wszelkich rozmiaró,w. Jest to elastyczny produkt, któ,ry bę,dzie doskonale pasować, do istnieją,cego systemu IT oraz speł,niać, potrzeby uż,ytkownikó,w, dzię,ki moż,liwoś,ci wyboru pomię,dzy wersją, mono a stereo oraz dostę,powi do wersji ze zł,ą,czem USB. Warunki pracy w dany centrum informacyjnym stają, się, bardziej profesjonalne, ponieważ, funkcja redukcji szumó,w w mikrofonie sprawia, ż,e wszystkie rozmowy są, zrozumiał,e i wyraź,ne.

Gł,ó,wne cechy:
- Ekonomiczny przewodowy zestaw sł,uchawkowy do centró,w informacyjnych
- Zgodny z wię,kszoś,cią, systemó,w telefonicznych i wzmacniaczy
- Ł,atwa instalacja dzię,ki zł,ą,czu Quick Disconnect (QD)
- Ergonomiczna budowa, lekka konstrukcja i wygodne poduszki sł,uchawki

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
ZłączaSzybkozłączka QD
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorSrebrny
Waga65 g
Pozostałe parametry

Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wą,skopasmowe
- Gł,oś,niki z wą,skopasmową, charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, mogą, odtwarzać, dź,wię,k w zakresie doskonale nadają,cym się, do korzystania z tradycyjnych linii analogowych
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry S, Mał,e (S) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych.
- Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288678
Producent Jabra
Kod producenta 1989-820-104
EAN 5706991013320
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje