HSK Listwa przeciwprzepięciowa X5 5m szara

Be the first to review this product

PLN43.04
OR

HSK Listwa przeciwprzepięciowa X5 5m szara

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Acar X5 to najnowsze przeciwprzepię,ciowe urzą,dzenie zabezpieczają,ce z oferty produktó,w acar. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwią,zanie konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają, udzielić, wieczystej gwarancji na urzą,dzenia ACAR X5. Bł,yszczą,ce wykoń,czenie powierzchni czoł,owej podkreś,lają, niebanalnoś,ć, i ś,wież,oś,ć, projektu wzorniczego, wyró,ż,niają,c produkt wizualnie. Pię,ć, gniazd sieciowych z uziemieniem oraz niewielkie gabaryty urzą,dzenia pozwalają, na jego wszechstronne uż,ycie w domu i biurze. Zastosowanie automatycznego bezpiecznika zapewnia praktycznie bezobsł,ugowa pracę,. Duż,a skutecznoś,ć, dział,ania oaz atrakcyjny wyglą,d predysponuje do miana podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepię,ciowego, niezbę,dnego w każ,dym miejscu. Uchwyty do mocowania są, dostę,pne opcjonalnie u dystrybutora.

Liczba gniazd typu F (Schuko)0
Liczba gniazd typu C0
Liczba gniazd typu C130
Liczba gniazd typu C190
Długość przewodu5 m
WtyczkaEuropejska
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwzakłóceniowe
WłącznikTak
MontażPodłoże
Pozostałe porty we/wyBrak
Akcesoria w zestawie0
KolorSzary
Wymiary

315 x 56 x 44 mm

Waga0.4 kg
Pozostałe parametry

- Napię,cie znamionowe urzą,dzenia: 230 V
- Czę,stotliwoś,ć, znamionowa: 50Hz
- Prą,d znamionowy obcią,ż,enia: IN = 10 A
- Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwł,ocznej 10A/250V
- Prą,d upł,ywu: <,0.5 mA
- Czas odpowiedzi ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: <,25ns
- Napię,cie znamionowe ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: UC 250V 50Hz
- Poziom protekcji UP ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: 1,3kV(L/N)
- Nominalny prą,d wył,adowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20µ,s
- Maksymalny prą,d wył,adowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20µ,s
- System ochrony przeciwporaż,eniowej: koł,ki ochronne gniazd poł,ą,czone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
- Obudowa z tworzywa sztucznego samogasną,cego
- Iloś,ć, gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Additional Information

Kod 818300
Producent HSK
Kod producenta ACAR X5 SZARY-5M, ALP-ACARX5-----115
EAN 5904743525934
Strona www http://www.hsk.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.