Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP H2C22AA

HP H2C22AA
72,41 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zaprojektowana zgodnie ze standardami i ś,cisł,ymi wytycznymi mysz HP X3000 ł,ą,czy smukł,ą,, nowoczesną, konstrukcję, z przydatnymi, zaawansowanymi funkcjami.

Funkcje

  • 70 lat doś,wiadczenia. Dokł,adna kontrola jakoś,ci. Jeden z najwię,kszych na ś,wiecie producentó,w komputeró,w przenoś,nych. Firma HP oferuje najnowocześ,niejsze produkty skonstruowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami, uł,atwiają,ce nawią,zywanie poł,ą,czeń, i komunikację,.
  • Elegancka i nowoczesna mysz HP X3000 nadaje modny wyglą,d każ,dej przestrzeni roboczej. Bł,yszczą,ca czerń, i metaliczna szaroś,ć, ś,wiadczą, o wyrafinowaniu. Wygię,ta linia uwodzi kształ,tem.
  • Bezprzewodowa mysz HPX3000 jest wyposaż,ona w najnowsze technologie. Poł,ą,czenie bezprzewodowe 2,4 GHz zapewnia swobodę, pracy. Okres eksploatacji baterii wynosi 12 miesię,cy.(1) Kó,ł,ko uł,atwia poruszanie się, po Internecie i dokumentach. Czujnik optyczny dział,a na wię,kszoś,ci powierzchni.
Liczba przycisków3
KolorCzarny
Liczba rolek1
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
Pozostałe parametry

Nanoodbiornik

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 597382
Producent HP
Kod producenta H2C22AA
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje