Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Punkt dostępowy HP M220 802.11n WW Access Point

HP Punkt dostępowy HP M220 802.11n WW Access Point

Kod: 547880

1 003,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Punkty dostę,pu HP M220 802.11n to dwupasmowe, jednoradiowe urzą,dzenia obsł,ugują,ce szybką, komunikację, bezprzewodową, w paś,mie 5 GHz oraz 2,4 GHz. Są, w peł,ni zgodne ze standardem szybkiej komunikacji bezprzewodowej oraz wstecznie kompatybilne ze starszymi standardami.

Mogą, dział,ac autonomicznie lub w grupach w celu uł,atwienia administrowania wieloma urzą,dzeniami HP M220s. Dzię,ki obsł,udze klastró,w zmiany w konfiguracji są, automatycznie wdraż,ane we wszystkich punktach w sieci.

Technologia tworzenia klastró,w nie wymaga kontroleró,w bezprzewodowych ani dodatkowego sprzę,tu. W ten sposó,b moż,na zachowac ł,atwą, dostę,pnoś,c sieci i bezpieczeń,stwo.

Porty we/wy1 x 10/100/1000 Mbit/s
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11b
Liczba anten2
AntenaWewnętrzna
Bezpieczeństwo

- Protokó,ł, IEEE 802.11i, WPA2, WPA
- Blokada nieautoryzowanego dostę,pu bezprzewodowego
- Silne szyfrowanie AES lub TKIP
- Uwierzytelnianie za pomocą, serwera RADIUS
- Uwierzytelnianie adresó,w MAC (RADIUS)
- Przypisywanie VLAn na podstawie serwera RADIUS
- Protokó,ł, Secure Sockets Layer (SSL)
- Szyfrowanie cał,ego ruchu HTTP

Funkcje specjalne

- Strona szybkiej konfiguracji
- Zabezpieczenie sesji protokoł,em HTTPS
- Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D): zapobiega powstawaniu pę,tli sieciowych
- Auto-MDIX : automatyczne dopasowanie pracy do rodzaju przewodu w porcie
- Opcjonalne zasilanie urzą,dzeń, PoE
- Maksymalnie 8 identyfikatoró,w SSID
- Maksymalnie 8 sieci VLAN
- Automatyczne wybieranie kanał,ó,w
- Wireless Distribution System (WDS): rozszerzenie zasię,gu sieci bez infrastruktury kablowej
- Wbudowane dookó,lne anteny MIMO

Zasilanie

- Zasilanie POE lub doł,ą,czonym zasilaczem 110-240V 50/60 Hz
- Maksymalny pobó,r prą,du: 4.8W

Oprogramowanie0
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- Zasilacz

KolorBiały
Waga0.34 kg
Wymiary

- 19.35 x 12.7 x 3.81 cm

Pozostałe parametry

- Przystosowany do uż,ytkowania wewną,trz budynkó,w
- Zasię,g: maksymalnie do 4.6 km
- Temperatura otoczenia pracy: od 0 do 40 stopni C
- Zł,ą,cze RJ-45 : automatyczne wykrywanie szybkoś,ci ( 10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab)
- Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: peł,ny dupleks lub pó,ł,dupleks, 1000BASE-T tylko peł,ny dupleks

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 547880
Producent HP
Kod producenta J9799A
EAN 0886112619848
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje