Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Papier Everyday Photo Glossy 200g Q2510A

HP Papier Everyday Photo Glossy 200g Q2510A

Kod: 153378

65,50 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

•,Papier HP Everyday Photo pozwala codziennie realizować, wydruki fotograficzne z pię,knymi kolorami, przy niskich kosztach. Bł,yszczą,cy, zdatny do recyklingu papier szybko wysycha i moż,na go stosować, w każ,dej drukarce atramentowej. Oprogramowanie HP Photo Creations umoż,liwia tworzenie kalendarzy, sześ,cianó,w ze zdję,ciami itd.

•,Baw się, dobrze —, ekonomicznie drukuj projekty fotograficzne i dziel się, nimi. Niedrogi papier fotograficzny doskonale nadaje się, do spontanicznego drukowania zdję,ć, i projektó,w szkolnych w domu. Oprogramowanie HP Photo Creations umoż,liwia przemianę, zdję,ć, mię,dzy innymi w sześ,ciany z obrazami i kalendarze.

•,Szybkoschną,cy papier fotograficzny zapewnia kolorowe projekty fotograficzne, któ,re moż,esz oglą,dać, bezpoś,rednio po wydrukowaniu. Papier szybko wysycha, co uł,atwia oglą,danie zdję,ć,. Gł,adkie, lś,nią,ce wykoń,czenie zapewnia wyraź,ne zdję,cia o ż,ywych kolorach.

•,Wspieraj odpowiedzialne zarzą,dzanie lasami dzię,ki papierowi wykonanemu z wł,ó,kna z certyfikatem FSC. Oszczę,dzaj zasoby dzię,ki recyklingowi —, ten papier fotograficzny moż,e zostać, poddany utylizacji w oś,rodkach odbioru produktó,w konsumenckich, któ,re przyjmują, kartony po napojach

Typ nośnikaBłyszczący
FormatA4
Ilość arkuszy100 szt./opak.
Gramatura papieru200 g/m²
Wymiary

300 x 211,60 x 16,33 mm

Format noś,nika: 210 x 297 mm

Waga1.13 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 153378
Producent HP
Kod producenta Q2510A
EAN 8087364726472
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje