Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Ploter Designjet T520 914 mm ePrinter CQ893A

HP Ploter Designjet T520 914 mm ePrinter CQ893A

Kod: 267753

7 568,03 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Uzyskuj szybkie i profesjonalne rezultaty przy pomocy tej bogatej w funkcje drukarki wielkoformatowej.

 • Wydruki do 2400 dpi —, oryginalne tusze HP zapewniają, ż,ywe kolory, wyraziste linie i dokł,adne szczegó,ł,y. Należ,y uż,ywać, materiał,ó,w firmy HP w celu uzyskania optymalnych, niezawodnych rezultató,w.
 • Przetwarzaj zł,oż,onych plikó,w z duż,ą, prę,dkoś,cią,: otrzymaj wydruk D/A1 w 35 sekund dzię,ki 1 GB pamię,ci RAM i technologii HP-GL/2.
 • Dostarczaj projekty architektoniczne, mapy, zdję,cia i prezentacje w niezmiennie wysokiej jakoś,ci, stosują,c oryginalne tusze HP.
 • Zmniejsz czasy przestojó,w i zwię,ksz produktywnoś,ć, —, oryginalne tusze HP pozwalają, zadbać, o niezmiennie wyją,tkową, jakoś,ć, już, od pierwszego wydruku.

Przekonaj się,, na czym polega ł,atwe i wygodne drukowanie.

 • Intuicyjny, peł,nokolorowy panel dotykowy 109 mm (4,3 cala) uł,atwia nawigację, i umoż,liwia dostę,p i drukowanie plikó,w bezpoś,rednio z drukarki.
 • Rzeczywiste podglą,dy wydruku uł,atwią, szybkie i dokł,adne ukoń,czenie pracy oraz pozwolą, unikną,ć, kosztownych bł,ę,dó,w.
 • Drukuj dokumenty w formacie do 914 mm (36 cali) szerokoś,ci dzię,ki wbudowanemu podajnikowi B+/A3 i przedniej rolce na noś,niki.
 • Z ł,atwoś,cią, podł,ą,cz drukarkę, tam, gdzie jest potrzebna, a nastę,pnie podł,ą,cz do niej wszystkich pracownikó,w za poś,rednictwem zintegrowanej ł,ą,cznoś,ci Wi-Fi.

Drukuj z niemal każ,dego miejsca.

 • Korzystaj z drukarki HP Designjet ePrinter za poś,rednictwem laptopa, smartfonu wyposaż,onego w oprogramowanie Apple®, lub Android™, lub tabletu, korzystają,c z funkcji HP Designjet ePrint &, Share.
 • Uzyskuj dostę,p i drukuj wielkoformatowe projekty gdy jesteś, z dala od pracowni, korzystają,c z HP Designjet ePrint &, Share.
 • Automatycznie zapisuj kopie prac w chmurze i miej do nich dostę,p z dowolnego miejsca dzię,ki HP Designjet ePrint &, Share.
 • Przesył,aj projekty w wiadomoś,ciach e-mail do drukarki HP Designjet T520 ePrinter i drukuj, korzystają,c z funkcji ł,ą,cznoś,ci internetowej.
Obszar zastosowańZaawansowane
Obsługiwane systemy operacyjne

 ,- Mac OS X v10.6
 ,- Microsoft®, Windows®, 7
 ,- Windows Vista®, Ultimate/Business/Home Premium
 ,- Windows®, XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)

FormatA3+
Rozdzielczość druku

Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejś,ciowych 1200 x 1200 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.

Druk PhotoTak
InterfejsWiFi
Czytnik kart pamięciNie
PictBridgeNie
Język drukarki

HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Zainstalowana pamięć1 GB
Podajnik papieru

 ,- Podajnik arkuszy, rolka podają,ca, podajnik wejś,ciowy, automatyczna gilotyna
 ,- Podajnik wejś,ciowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm, podawanie rę,czne: od 330 x 482 do 914 x 1897 mm, rolka: od 279 do 914 mm,

Gramatura papieru

Od 60 do 280 g/m², (rolka/podawanie rę,czne), Od 60 do 220 g/m², (podajnik wejś,ciowy)

Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o duż,ej gramaturze, ekologiczny, zwykł,y, ś,nież,nobiał,y), papier techniczny (typowa kalka kreś,larska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, bł,yszczą,cy, pó,ł,bł,yszczą,cy, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

Druk dwustronnyRęczny
Wymiary

1292 x 530 x 932 mm (sz. x gł,. x wys.)

Waga39.2 kg
Informacje o gwarancji

Roczna ograniczona gwarancja na sprzę,t. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Pozostałe parametry

 ,- Temperatura pracy od 5 do 40º,C
 ,- Temperatura przechowywania od -25 do 55º,C
 ,- Wilgotnoś,ć, podczas pracy Wilgotnoś,ć, wzgl. 20–,80%
 ,- Wilgotnoś,ć, przechowywania Wilgotnoś,ć, wzglę,dna od 0 do 95%
 ,- 48 dB(A), <, 16 dB(A) (tryb czuwania)
 ,- 6,5 B(A), <, 3,4 B(A) (tryb czuwania)

Prę,dkoś,ć, druku
 ,- Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę,
 ,- Kolorowe obrazy: 25,6 m²,/h na noś,nikach powlekanych, 3,2 m²,/h na noś,nikach bł,yszczą,cych

Materiały eksploatacyjne oryginalne

Wkł,ad atramentowy HP 711: czarny (80 ml), czarny (38 ml), bł,ę,kitny, purpurowy, ż,ó,ł,ty (29 ml)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 267753
Producent HP
Kod producenta CQ893A, CQ893A#B19
EAN 0887111144553
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje