HP DESIGNJET T520 36in ePrinter CQ893A

Be the first to review this product

PLN8,187.27
OR

HP DESIGNJET T520 36in ePrinter CQ893A

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Uzyskuj szybkie i profesjonalne rezultaty przy pomocy tej bogatej w funkcje drukarki wielkoformatowej.

 • Wydruki do 2400 dpi —, oryginalne tusze HP zapewniają, ż,ywe kolory, wyraziste linie i dokł,adne szczegó,ł,y. Należ,y uż,ywać, materiał,ó,w firmy HP w celu uzyskania optymalnych, niezawodnych rezultató,w.
 • Przetwarzaj zł,oż,onych plikó,w z duż,ą, prę,dkoś,cią,: otrzymaj wydruk D/A1 w 35 sekund dzię,ki 1 GB pamię,ci RAM i technologii HP-GL/2.
 • Dostarczaj projekty architektoniczne, mapy, zdję,cia i prezentacje w niezmiennie wysokiej jakoś,ci, stosują,c oryginalne tusze HP.
 • Zmniejsz czasy przestojó,w i zwię,ksz produktywnoś,ć, —, oryginalne tusze HP pozwalają, zadbać, o niezmiennie wyją,tkową, jakoś,ć, już, od pierwszego wydruku.

Przekonaj się,, na czym polega ł,atwe i wygodne drukowanie.

 • Intuicyjny, peł,nokolorowy panel dotykowy 109 mm (4,3 cala) uł,atwia nawigację, i umoż,liwia dostę,p i drukowanie plikó,w bezpoś,rednio z drukarki.
 • Rzeczywiste podglą,dy wydruku uł,atwią, szybkie i dokł,adne ukoń,czenie pracy oraz pozwolą, unikną,ć, kosztownych bł,ę,dó,w.
 • Drukuj dokumenty w formacie do 914 mm (36 cali) szerokoś,ci dzię,ki wbudowanemu podajnikowi B+/A3 i przedniej rolce na noś,niki.
 • Z ł,atwoś,cią, podł,ą,cz drukarkę, tam, gdzie jest potrzebna, a nastę,pnie podł,ą,cz do niej wszystkich pracownikó,w za poś,rednictwem zintegrowanej ł,ą,cznoś,ci Wi-Fi.

Drukuj z niemal każ,dego miejsca.

 • Korzystaj z drukarki HP Designjet ePrinter za poś,rednictwem laptopa, smartfonu wyposaż,onego w oprogramowanie Apple®, lub Android™, lub tabletu, korzystają,c z funkcji HP Designjet ePrint &, Share.
 • Uzyskuj dostę,p i drukuj wielkoformatowe projekty gdy jesteś, z dala od pracowni, korzystają,c z HP Designjet ePrint &, Share.
 • Automatycznie zapisuj kopie prac w chmurze i miej do nich dostę,p z dowolnego miejsca dzię,ki HP Designjet ePrint &, Share.
 • Przesył,aj projekty w wiadomoś,ciach e-mail do drukarki HP Designjet T520 ePrinter i drukuj, korzystają,c z funkcji ł,ą,cznoś,ci internetowej.
Obszar zastosowańZaawansowane
Obsługiwane systemy operacyjne

 ,- Mac OS X v10.6
 ,- Microsoft®, Windows®, 7
 ,- Windows Vista®, Ultimate/Business/Home Premium
 ,- Windows®, XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)

FormatA3+
Rozdzielczość druku

Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejś,ciowych 1200 x 1200 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.

Druk PhotoTak
InterfejsWiFi
Czytnik kart pamięciNie
PictBridgeNie
Język drukarki

HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Zainstalowana pamięć1 GB
Podajnik papieru

 ,- Podajnik arkuszy, rolka podają,ca, podajnik wejś,ciowy, automatyczna gilotyna
 ,- Podajnik wejś,ciowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm, podawanie rę,czne: od 330 x 482 do 914 x 1897 mm, rolka: od 279 do 914 mm,

Gramatura papieru

Od 60 do 280 g/m², (rolka/podawanie rę,czne), Od 60 do 220 g/m², (podajnik wejś,ciowy)

Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o duż,ej gramaturze, ekologiczny, zwykł,y, ś,nież,nobiał,y), papier techniczny (typowa kalka kreś,larska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, bł,yszczą,cy, pó,ł,bł,yszczą,cy, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

Druk dwustronnyRęczny
Wymiary

1292 x 530 x 932 mm (sz. x gł,. x wys.)

Waga39.2 kg
Informacje o gwarancji

Roczna ograniczona gwarancja na sprzę,t. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Pozostałe parametry

 ,- Temperatura pracy od 5 do 40º,C
 ,- Temperatura przechowywania od -25 do 55º,C
 ,- Wilgotnoś,ć, podczas pracy Wilgotnoś,ć, wzgl. 20–,80%
 ,- Wilgotnoś,ć, przechowywania Wilgotnoś,ć, wzglę,dna od 0 do 95%
 ,- 48 dB(A), <, 16 dB(A) (tryb czuwania)
 ,- 6,5 B(A), <, 3,4 B(A) (tryb czuwania)

Prę,dkoś,ć, druku
 ,- Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę,
 ,- Kolorowe obrazy: 25,6 m²,/h na noś,nikach powlekanych, 3,2 m²,/h na noś,nikach bł,yszczą,cych

Materiały eksploatacyjne oryginalne

Wkł,ad atramentowy HP 711: czarny (80 ml), czarny (38 ml), bł,ę,kitny, purpurowy, ż,ó,ł,ty (29 ml)

Additional Information

Kod 267753
Producent HP
Kod producenta CQ893A, CQ893A#B19
EAN 887111144553
Strona www http://www.hp.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.