Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Access Point JG654A

HP Access Point JG654A

Kod: 489588

2 291,05 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wspó,ł,pracują,c z kontrolerami HP, punkty dostę,powe HP 425 802.11n z dwoma interfejsami radiowymi oferują, wysoką, wydajnoś,ć, rozwią,zań, sieciowych. Ulepszona architektura kontrolera umoż,liwia korzystanie ze standardu IEEE 802.11n bez koniecznoś,ci wymiany kontrolera.

Kontroler obsł,uguje zaawansowane funkcje zarzą,dzania zasobami radiowymi (RRM), w tym ró,wnież, funkcje ró,wnoważ,enia obcią,ż,eń, klientó,w i ł,agodzenia skutkó,w zakł,ó,ceń,. Bezprzewodowe kontrolery HP obsł,ugują, funkcje szybkiego roamingu —, co jest szczegó,lnie waż,ne w przypadku ł,ą,cznoś,ci VoIP.

Punkt dostę,powy HP 425 dział,a w trybie LAN w poł,ą,czeniu z kontrolerem bezprzewodowej sieci LAN firmy HP. Punkty dostę,powe oferują, analizę, spektrum fal radiowych pozwalają,cą, wykrywać, i klasyfikować, zakł,ó,cenia niezgodne ze standardem IEEE 802.11 i mają, moż,liwoś,ć, automatycznego unikania takich zakł,ó,ceń,.

Porty we/wy1 x Port konsoli (RJ-45)
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11n
Liczba anten8
AntenaWewnętrzna
Zysk anteny5 dBi
Bezpieczeństwo

- Kompleksowe zabezpieczenia ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej ze zintegrowaną, obsł,ugą, funkcji IDS
- Obsł,uga wewnę,trznych i zewnę,trznych serweró,w uwierzytelniania
- Autoryzacjacja potwierdzania (AAA)
- Wbudowana peł,nostanowa zapora sieciowa
- Mapowanie VLAN przypisane do poszczegó,lnych uż,ytkownikó,w
- Uwierzytelniania przypisane do poszczegó,lnych uż,ytkownikó,w
- WKIP/WEP
- IEEE 802.11i, WPA2, WPA
- Obsł,uga IEEE 802.1X: protokoł,y EAP-MD5, TLS, TTLS, PEAP
- Wybó,r AES, TKIP, WEP

Funkcje specjalne

- Zarzą,dzanie zasobami radiowymi (RRM)
- Funkcja szybkiego roamingu
- Wi-fi Clear Connect
- Analiza spektrum mocy/czę,stotliwoś,ci
- Zintegrowana obsł,uga IDS
- Zarzą,dzanie punktem dostę,pu
- Przeglą,darka internetowa SSL i VPN
- Interfejs wiersza poleceń,
- SNMP v2c, SNMP v3
- MIB-II RADIUS MIB (RFC 2618)
- Planowane aktualizacje konfiguracji

Zasilanie

- Urzą,dzenie zasilane dzię,ki PoE (obsł,uga standardu IEEE 802.3af)
- W przypadku gdy funkcja PoE jest niedostę,pna istnieje moż,liwoś,ć, zasilania dodatkowym zasilaczem zewnę,trznycm 48V(opcjonalny)
- Maksymalne zuż,ycie energii: 12.9W

Oprogramowanie0
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- Punkt dostę,powy HP 425 Dual Radio 802.11n
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Zestaw montaż,owy

KolorBiały
Waga0.75 kg
Wymiary

- 18,86 x 18,86 x 5,08 cm

Pozostałe parametry

- Wbudowany procesor: Single core 560MHz, 128 MB pamię,ci flash, 128 MB pamię,ci SDRAM
- Zakres temperatury otoczenia pracy: od 0 do 45 stopni C
- Wbudowane 4 anteny: 2x 4dBi 2.4 GHz oraz 2x 5dBi 5 GHz
- Scentralizowany ruch oraz ograniczenia ruchu
- Obsł,uga priorytetó,w IEEE 802.1p, SpectraLink, SVP oraz DiffServ
- Obsł,uga maksymalnie 12 aktywnych rozmó,w na radio (VoIP)
- Klasyfikacja L2/L3/L4
- Auto-MDIX
- Moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia 4 opcjonalnych anten zewnę,trznych (zł,ą,cza RP-SMA)
- Max. 16 identyfikatoró,w SSID na interfejs radiowy
- Odrę,bne adresy MAC dla każ,dego identyfikatora
- Profile QoS
- Filtr IP

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 489588
Producent HP
Kod producenta JG654A
EAN 0887758291085
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje