Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP 3100-24 v2 EI Switch

HP 3100-24 v2 EI Switch

Kod: 208918

4 500,59 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zarzą,dzane przeł,ą,czniki sieciowe Fixed Port L2 - Przeł,ą,cznik HP 3100-24 EIv2 (JD320B)

Przeł,ą,czniki serii HP 3100 EI Ethernet warstwy 2 są, przeznaczone dla sieci w przedsię,biorstwach wymagają,cych wysokiego poziomu bezpieczeń,stwa i opcji analitycznych. Udostę,pniają, porty Ethernet dla ł,ą,cza podrzę,dnego 10/100 Mb/s i ł,ą,cza nadrzę,dnego 1000 Mb/s, a takż,e speł,niają, funkcję, urzą,dzeń, dostę,powych dla 100 aplikacji Mb/s-to-desktop w sieci przedsię,biorstwa.

W sieciach miejskich bą,dź, w ró,ż,nych sieciach przemysł,owych ł,ą,czą, uż,ytkownikó,w koń,cowych i urzą,dzenia klienckie z wykorzystaniem ł,ą,czy 10/100 Mb/s, zapewniają,c konwergencję, z wię,kszą, przepustowoś,cią, z wykorzystaniem interfejsó,w, któ,rych prę,dkoś,ć, wynosi 1000 Mb/s. Dostę,pne funkcje: zaawansowana jakoś,ć, usł,ug (QoS), kontrola pasma, QinQ wirtualne sieci LAN [VLAN]/VPN), SSHv2, Multicast VLAN Registration (MVR), Virtual Cable Tester (VCT), HGMP V2, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), lista kontroli dostę,pu (ACL), kontrola dostę,pu do multimedió,w (MAC)-IP-port binding, Endpoint Admission Defense, VLAN na bazie gł,osu i protokoł,u, Internet Group Management Protocol snooping i Power over Ethernet (PoE).

ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciFastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps24
Liczba portów 10/100/1000 Mbps2
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów SFP2
Liczba portów SFP+Brak
Port konsoliTak
Przepustowość8.8 Gb/s
Prędkość przekazywania6.5 MB/s
Bufor pakietów384 KB
Rozmiar tablicy adresów MAC8192
Obsługa ramek JumboNie
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN

- VLAN nba bazie gł,osu i protokoł,u
- GARP VLAN Registration Prococol (GVRP)
- Multicast VLAN Registration (MVR)
- Segmentowanie ruchu w sieci
- CLI/Telnet
- Interfejs Web
- SNMP
- VLAN support: IEEE 802.1Q, 4094 VLAN ID
- Port-based VLANs
- MAC-based VLANs
- Protocol-based VLANs
- VLAN ACL
- Guest VLAN - bliź,niaczy do IEEE 802.1X
- Multicast VLAN

Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.1ad Q-in-Q
- IEEE 802.1ag Service Layer OAM
- IEEE 802.1D MAC Bridges
- IEEE 802.1p Priority
- IEEE 802.1Q VLANs
- IEEE 802.1s (MSTP)
- IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
- IEEE 802.1X PAE
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- IEEE 802.3i 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-X
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- RFC 768 UDP
- RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 854 TELNET
- RFC 951 BOOTP
- RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)

QoS

- Kontrola ruchu transmisyjnego
- Ograniczenie przepustowoś,ci ruchu transmisyjnego
- Zaawansowana jakoś,ć, usł,ug
- Wiele kryterió,w klasyfikacji ruchu
- Reguł,y jakoś,ci usł,ug
- Poziomy priorytetu i ograniczenie ruchu do portu VLAN
- Rozbudowany mechanizm QoS
- Kolejkowanie SP (Strict Priority)
- WRR (Weighted Round Robin)
- SP+WRR
- Reguł,y ruchu
- Praca z prę,dkoś,cią, okreś,loną, przez CAR i prę,dkoś,cią, ł,ą,cza

Bezpieczeństwo

- ACL
- IEEE 802.1X
- Uwierzytelnianie Web-based
- Uwierzytelnianie MAC
- Regulowany dostę,p dla klientó,w
- Automatyczne przypisanie do VLAN
- SSHv2
- SSL
- SNMPv3
- Zabezpieczony FTP
- Guest VLAN
- Endpoint Admission Defense
- Bezpieczeń,stwo portó,w
- Izolacja portó,w
- Ochrona portó,w (STP BPDU)
- STP Root Guard
- Ochrona DHCP
- Ochrona Dynamic ARP
- Ochrona ź,ró,dł,a IP
- RADIUS/HWTACACS

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Czytelne nazwy portó,w
- Moż,liwoś,ć, nadawania portom opisowych nazw
- Zdalna konfiguracja urzą,dzeń, i zarzą,dzanie
- Dostę,p z bezpiecznej przeglą,darki lub CLI
- Poziomy uprawnień, kierownika i operatora
- Autoryzacja poleceń,
- Wykorzystywanie HWTACACS do ł,ą,czenia listy poleceń, CLI
- Przeprowadzanie audytu
- Bezpieczny interfejs WWW
- Interfejs graficzny
- Protokó,ł, HTTPS
- Protokó,ł, IPv6, Telnet v6
- Klient DNSv6: do zarzą,dzania hostem IPv6
- Protokó,ł, SNMPv6: do zarzą,dzania przeł,ą,cznikiem IPv6
- Klient DHCPv6
- Auto-MDIX
- Kontrola przepł,ywu: 802.3x
- Porty typu dual personality: 10/100/1000 lub mini-GBIC SFP

Funkcje L20
Funkcje L3

- Address Resolution Protocol
- Dynamic Host Configuration Protocol
- Loopback interface address

 ,

Pozostałe funkcje

- Sprzę,towe listy kontroli dostę,pu ACL
- Zaawansowane funkcje listy (wyk. pamię,ć, TCAM)
- Interfejs Gigabit Ethernet

Typ obudowyRack
WentylatorNie
ZasilaczBrak daych
Pobór mocy13 W
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie

100-240V AC 50/60 Hz

Wymiary

43.99 x 16 x 4.37 cm (Wysokoś,ć, 1U)

Waga3.5 kg
Pozostałe parametry

- 128 MB SDRAM, 16 MB flash
- Tablica routingu: 16
- Temperatura operacyjna: od 0 do 45 stopni C
- Wilgotnoś,ć, miejsca pracy: 10-90%
- Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 208918
Producent HP
Kod producenta JD320B, JD320B#ABB
EAN 886112782450
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje