Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Przełšcznik HPN A3100-16 SI Switch

HP Przełšcznik HPN A3100-16 SI Switch

Kod: 197459

2 468,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria przeł,ą,cznikó,w HP 3100 SI obejmuje ekonomiczne, w peł,ni zarzą,dzane przeł,ą,czniki warstwy 2, któ,re idealnie nadają, się, do instalacji w warstwie dostę,pu w sieciach ś,rednich i duż,ych firm. Wygodne modele 8-, 16- i 24-portowe 10/100 z ł,ą,czami nadrzę,dnymi Gigabit Ethernet oferują, niezawodną, ł,ą,cznoś,ć,, ł,atwą, instalację,, moż,liwoś,ć, wyboru cichych modeli bez wentylatora oraz funkcje kontroli jakoś,ci usł,ug i zabezpieczenia klasy korporacyjnej.

Przeł,ą,czniki serii HP 3100 SI mogą, być, zarzą,dzane z uż,yciem rozwią,zania HP Intelligent Management Center (IMC), któ,re oferuje pojedynczy widok sieci.

ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciGigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps16
Liczba portów 10/100/1000 Mbps2
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBO2
Liczba portów SFPBrak
Liczba portów SFP+Brak
Port konsoliTak
Przepustowość7.2 Gb/s
Prędkość przekazywania5.4 Mpps
Bufor pakietów384 KB
VLAN0
Obsługiwane protokoły i standardy0
QoS

Przeł,ą,czniki serii HP 3100 SI oferują, funkcje priorytetyzacji ruchu i procedury pozwalają,ce unikną,ć, przecią,ż,enia, w tym kolejkowanie WRR (Weighted Round Robin) i HQ+WRR.
Funkcje sterowania transmisją, pozwalają, ograniczyć, natę,ż,enie niechcianego ruchu sieciowego.

Bezpieczeństwo

Obsł,uga uwierzytelniania adresó,w MAC i uwierzytelniania IEEE 802.1X zwię,ksza bezpieczeń,stwo procesó,w uwierzytelniania.
Udoskonalone zabezpieczenia obejmują, funkcje izolacji portó,w, STP BPDU i Root Guard. Protokó,ł, Radius/HWTACAS uł,atwia zarzą,dzanie zabezpieczeniami przeł,ą,cznika dzię,ki wykorzystaniu serwera uwierzytelniania za pomocą, haseł,.

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- IMC —, Centrum inteligentnego zarzą,dzania
- interfejs wiersza poleceń, (CLI)
- Przeglą,darka internetowa
- SNMP Manager

Funkcje L20
Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyDesktop
WentylatorBrak danych
ZasilaczBrak daych
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie0
Wymiary

35,99 x 16 x 4,37 cm

Waga3 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 197459
Producent HP
Kod producenta JG222A, JG222A#ABB
EAN 886111407231
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje