Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS PC615N-850 850/480VA/W

G-TEC UPS PC615N-850 850/480VA/W

Kod: 207371

308,48 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PC615N-850

UPS firmy G-Tec serii PC to urzą,dzenia stworzone do zabezpieczenia stanowisk komputerowych oraz innych, niewielkich urzą,dzeń, biurowych. Czas podtrzymania to od 7 do 10 minut przy 75% obcią,ż,enia. Pozwala to na zapisanie danych oraz bezpieczne wył,ą,czenie urzą,dzenia, co zapobiega uszkodzeniu sprzę,tu w przypadku awarii zasilania.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary

Wysokoś,ć,: 274 mm

Szerokoś,ć,: 100 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 140 mm

Waga netto: 4,8 kg

Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 3351 mm

Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 140 mm

Gł,ę,bokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 220 mm

Waga przesył,ki: 5,1 kg

 ,

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

  • Moc wyjś,ciowa: 480W/ 850VA
  • Napię,cie wyjś,ciowe: 110/120 Vac lub 220/230/240 Vac
  • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia: line interactive
  • Typ przebiegu: smulowana sinusoida
  • Gniazda wyjś,ciowe: 4 x IEC 10A lub opcja 2 x schucko

Na wejś,ciu:

  • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 110/120 Vac lub 220/230/240 Vac
  • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz (autowykrywalne)
  • Typ gniazda wejś,ciowego: C13
  • Dł,ugoś,ć, pzewodu zasilania: 180 cm
  • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 81-145 Vac lub 162-290 VAc

Akumulatory i czas podtrzymania:

  • Czas podtrzymania: 4,8 minuty
  • Typowy czas ponownego ł,adowania: 8h do odzyskania 90% mocy

Komunikacja i zarzą,dzanie:

  • Panel przedni: zielona ś,wieci się, pokazują,c poziom nał,adowania, ż,ó,ł,ta mruga przy pracy z baterii a czerwona ś,wieci cią,gle przy bł,ę,dzie
  • Alarm dź,wię,kowy-praca z baterii: sygnał, co 10 sekund
  • Ochrona: TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

Parametry ś,rodowiskowe:

  • Ś,rodowisko operacyjne: od 0˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0-90% RH
  • Temperatura przechowywania: od -25˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: 0-90% RH
  • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 metra: <, 40 dB

 ,

Deklaracje i certyfikaty
  • Potwierdzenia zgodnoś,ci: CE, EN/IEC62040-1-1
  • Zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa: RoHS
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 207371
Producent G-TEC
Kod producenta PC615N-850
EAN Nie dotyczy
Strona www http://gtec.pl
Recenzje