Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fortron Zasilacz Fortron ATX HEXA 500W 120 mm Aktywne PFC retail

Fortron Zasilacz Fortron ATX HEXA 500W 120 mm Aktywne PFC retail

Kod: 609298

202,57 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Najlepsza alternatywa

Seria HEXA to najlepszy wybó,r o wysokiej jakoś,ci a zarazem przystę,pnej cenie dla uż,ytku domowego i biurowego. Wydajny 120 mm wentylator zapewnia doskonał,y poziom chł,odzenia i bardzo cichą, pracę,. Zbudowany z wysokiej jakoś,ci komponentó,w wyposaż,ony w dwa wyjś,cia +12 V, zapewnia stabilnoś,ć, i niezawodnoś,ć, systemu. Kierują,c się, budż,etem nie musisz już, ponosić, ryzyka zwią,zanego z zakupem produktó,w nieznanych marek.

Grupa FSP z wieloletnim doś,wiadczeniem w produkcji i wprowadzaniu najnowszych technologii do branż,y zasilaczy komputerowych, oferuje najlepsze rozwią,zania dla domu i biura. Niezawodna, wydajna i w przystę,pnej cenie seria HEXA jest idealna do gł,ó,wnego nurtu sprzedaż,y i podstawowej konfiguracji systemu.

Ekologiczna konstrukcja serii HEXA o sprawnoś,ci przekraczają,cej standard 80PLUS (80%) dla urzą,dzeń, zasilanych 230V/50Hz oszczę,dza znaczne kwoty z rachunkó,w za energię, elektryczną,. Linia ta zapewnia peł,ną, ochronę,: zabezpieczenia przeciw zwarciowe, przeciw przepię,ciowe i przecią,ż,eniowe twojego komputera gwarantują,c stabilną, i wydajną, pracę, speł,niają,c twoje potrzeby przez dł,ugie lata.

Wentylator12 cm
PFCAktywny
Ilość złącz zas. MOLEX2
Ilość złącz zas. Floppy1
Ilość złącz zas. SATA5
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V1
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin2
Złącze zas. MB20 + 4 pin
Zasilacz modularnyNie
Wymiary

150 x 140 x 86 mm

Certyfikat 80+80 PLUS
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 609298
Producent Fortron
Kod producenta HE-500+, PPA5004901
EAN 4711140486321
Strona www http://www.fsp-group.com/europe/
Recenzje