Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

FiiO EX1 Czarne Słuchawki dokanałowe

FiiO EX1 Czarne Słuchawki dokanałowe

Kod: 1052680

348,49 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

FiiO EX1 to dynamiczne sł,uchawki typu IEM z Tytanową, Membraną, wykonaną, w nanotechnologii Aerospace.
EX1 to monitory douszne (iems), któ,re wykorzystują, dynamiczny przetwornik z tytanową, membraną, w klasie nano. Ró,ż,ni się, on od typowego przetwornika dynamicznego tym, ż,e jest w stanie odwzorować, idealnie transjenty zachowują,c przy tym naturalny, energetyczny dź,wię,k –, zachowują,c mię,sistoś,ć, oraz potę,gę, basu jak ró,wnież, jasnoś,ć, , wysokich tonó,w pozostawiają,c czytelne poszczegó,lne pasma oraz ich wzajemne przenikanie się,. ,

Membrama tytanowa w nanotechnologi Aerospace
Membrana jest sercem FiiO EX1 okreś,lają,c w duż,ym stopniu jakoś,ć, dź,wię,ku .Wykorzystują,c tytan - materiał,, któ,ry jest lekki, ma wł,aś,ciwoś,ci szybkiego przewodzenia dź,wię,ku i jest kilka razy sztywniejszy od stali, jesteś,my w stanie zaprojektować, driver wokó,ł, niego osią,gają,c peł,en zakres dynamiczny jednocześ,nie rozcią,gają,c granice czę,stotliwoś,ci powyż,ej zakresu sł,yszalnego dla czł,owieka, zapewniają,c tym samym jasny i gł,adki dź,wię,k. , ,

Duraluminium oraz korpus ze stali nierdzewnej
Wszystkie elementy obudowy sł,uchawek są, precyzyjnie frezowane CNC, z anodowanego duraluminium na tylnej poł,owie, i stali nierdzewnej na przedniej poł,owie. Unikalne porty tuningu są, dokł,adnie wymiarowane i pozycjonowane aby dostarczyć, ż,ą,dane wł,aś,ciwoś,ci dostrajania dź,wię,ku. Metalowy korpus przeznaczony jest do tł,umienia rezonansu, zachowują,c realistyczną, reakcje impulsową, na odwzorowanie dź,wię,ku na ż,ywo.

Driver Tytanowy w Nanotechnologii
Membrana tytanowa moż,e obsł,uż,yć, duż,ą, mocy bez zniekształ,ceń, przy zachowaniu podstawowych transjentó,w znacznie lepiej
niż, w przypadku , tradycyjnych driveró,w dynamicznych.

Kevlarowy kabel
Kabel EX1 skł,ada się, z 42 nici o wysokiej czystoś,ci miedzi OFC, splecionych z wł,ó,kien , Kevlara 250D, zapewniają,c doskonał,ą, sonicznoś,ć, oraz odpornoś,ć, na zniekształ,cenia a tym samym , dł,ugowiecznoś,ć,. Zewnę,trzna osł,ona skł,ada się, z materiał,u klasy medycznej TPE charakteryzzją,cym się, minimalnymi wł,aś,ciwoś,ciami efektu mikrofonowego oraz maksymalnej neutralnoś,ci PH , (alergie skó,rne)

Ergonomia

W EX1 zastosowano ergonomiczne przesunię,cie gł,owicy, z mał,ym zaokrą,gleniem obudowy i pł,ytkich dysz w kierunku ucha, zapewniają,c dł,ugotrwał,y komfort noszenia. Poprawne wybó,r koń,có,wek (tipsó,w) ma kluczowe znaczenie dla komfortu i jakoś,ci dź,wię,ku. W EX1 znajdziemy kilka zestawó,w tipsó,w w ró,ż,nych rozmiarach i wzorach aby jak najlepiej dopasować, zestaw pod ką,tem zaró,wno fizycznym jak i dź,wię,kowym.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja16 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)30 kHz
Czułość102 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga18 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1052680
Producent FiiO
Kod producenta FiiO EX1 Sluchawki dokanalowe
EAN 6953175790075
Strona www Nie dotyczy
Recenzje