Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik LUPUS 700 LINE-INT. 420W USB

Fideltronik LUPUS 700 LINE-INT. 420W USB

Kod: 273688

541,88 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis
Zastosowanie

Zasilanie rozbudowanego komputera domowego.

Charakterystyka

Lupus 700 to nowoczesny i ekonomiczny zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive o mocy 700VA (420W) pozwalają,cy zabezpieczyć, rozbudowany zestaw komputerowy lub dwie stacje robocze. Wbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidł,owoś,ci podejmuje odpowiednie dział,ania aby zapewnić, peł,ną, synchronizację, z siecią, energetyczną, oraz minimalne czasy przeł,ą,czania. Dzię,ki ukł,adowi AVR zasilacz moż,e pracować, cią,gle przy znacznych spadkach oraz skokach napię,cia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje pracę, falownika, stan baterii i sieci zasilają,cej. W przypadku powrotu sieci zasilają,cej do wł,aś,ciwego stanu procesor zapewnia odpowiednie przeł,ą,czenie z pracy bateryjnej na sieciową,. Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą, wyś,wietlacza LCD na panelu przednim. ,Stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozł,adowane, przecią,ż,enie) są, dodatkowo sygnalizowane akustycznie. Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny, a doł,ą,czone oprogramowanie ,pozwala na zamykanie systemu operacyjnego. Przy pomocy oprogramowania moż,na ocenić, poziom obcią,ż,enia wnoszony przez zabezpieczany sprzę,t, a takż,e zdalnie ,kontrolować, stan ,zasilacza.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Czas podtrzymania zasilacza w zależ,noś,ci od obcią,ż,enia

Moc [VA]

100

250

300

500

700

Czas [min]

120

35

10

14

8

 ,

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny
Rę,czny start
Iloś,ć, gniazd wyjś,ciowych
Praca AVR
Wymiary (Wys.xSzer.xDł,ug.)
Waga netto

USB
+
4+1
+
120x220x380mm mm
13 ,kg

Nominalne napię,cie wejś,ciowe
Obcią,ż,enie dla PF=0,6
Zakres napię,cia wejś,ciowego
Znamionowy prą,d wejś,ciowy
Progi przeł,ą,czeń,:
sieć, - AVR (dolny)
sieć, - praca bateryjna
sieć, ,- ,AVR (gó,rny)
Czas przeł,ą,czania
Czas podtrzymania (80% obcią,ż,enia)
Napię,cie wyjś,ciowe przy pracy bateryjnej
Kształ,t napię,cia wyjś,ciowego przy pracy bateryjnej
Czę,stotliwoś,ć, napię,cia przy pracy bateryjnej
Napię,cie wyjś,ciowe przy pracy sieciowej i AVR
Zakres pracy AVR
220-240Vac, jednofazowo, 50Hz
500VA, 300W
165-275Vac +/-3Vac
2,3A

205/209Vac +/-3Vac
149/161Vac +/-3Vac
249/244Vac +/-3Vac
3 ms
7 ,min
230Vac +/-10%
aproksymowana sinusoida
50Hz +/-1%
205-249Vac +/-3Vac
149-249Vac +/-3Vac

Typ akumulatoró,w
Iloś,ć, akumulatoró,w
Czas eksploatacji
Czas ł,adowania do 80% poj. po rozł,. obcią,ż,. 50%

7,2Ah, 12V, bezobsł,ugowe VRLA
2
3-5 lat w zależ,noś,ci od warunkó,w eksploatacji
typowo 6-8h

Ochrona przepię,ciowa - wejś,cie
Ochrona przepię,ciowa - wyjś,cie
Filtr przeciwzakł,ó,ceniowy
Zabezpieczenie wyjś,cia przy pracy bateryjnej
Zabezpieczenie na wejś,ciu

warystor 280J/4kV
warystor 150J/4kV
EMI/RFI
elektroniczne - zwarciowe i przecią,ż,eniowe
bezpieczniki 5A

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 273688
Producent Fideltronik
Kod producenta L700USB
EAN 5907524095152
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje