Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever ECO PRO 1000

Ever ECO PRO 1000

Kod: 16610

781,49 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria zasilaczy UPS EVER ECO CDS i ECO Pro CDS dedykowana jest do komputeró,w PC, stacji roboczych, terminali komputerowych i internetowych, urzą,dzeń, telekomunikacyjnych oraz urzą,dzeń, fiskalnych. Jest to ekonomiczna ochrona sprzę,tu komputerowego w domu i w biurze.

CHARAKTERYSTYKA
- “,Zimny start”, - moż,liwoś,ć, uruchomienia do pracy bateryjnej bez podł,ą,czonej sieci
- Filtracja napię,cia sieciowego
- Filtr telekomunikacyjny
- Interfejs komunikacyjny USB
- PowerSoft Lite - oprogramowanie przeznaczone do bezpiecznego zamykania sytemu operacyjnego

ZABEZPIECZENIA
- Przeciaż,eniowe
- Przeciwzwarciowe

OBSŁ,UGA SERWISOWA
- Serwis door to door
- 3-letnia gwarancja na UPS
- 2-letnia gwarancja na akumulatory
- Realizacja naprawy w 14 dni roboczych

Seria ECO CDS / ECO Pro CDS wyposaż,ona jest w unikalne, opracowane przez inż,ynieró,w EVER, systemy:
- CDS - Clear Digital Sinus - umoż,liwia generacje na wyjsciu zasilacza UPS napiecia o czystym, sinusoidalnym
kształ,cie przy pracy bateryjnej
- CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny ukł,ad ł,adowania, któ,ry powoduje skró,cenie czasu ł,adowania
oraz wydł,uż,enie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego

Architektura UPS-aoff-line (standby)
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorBiały
Wymiary

147 x 90 x 434 mm

Waga10 kg
Specyfikacja techniczna

Moc wyjś,ciowa (pozorna / czynna) 1000 VA / 650 W
Technologia Off-line (VFD)
Typ obudowy Tower

PRACA SIECIOWA

Napiecie wejś,ciowe~,184 - 264 V ±, 2 %
Czę,stotliwoś,ć, napiecia wejś,ciowego45 - 55 Hz ±, 1 Hz
Zakres napię,cia wyjś,ciowego~,184 - 264 V ±, 2 %
Kształ,t napię,cia wyjsciowego~,184 V / ~,264 V ±, 2 %
Progi przeł,ą,czania siec - UPSTakie jak na wejsciu
Czas przeł,ą,czenia na UPS<, 3 ms
Filtracja napię,cia wyjś,ciowegoFiltr przeciwzakł,ó,ceniowy RFI-EMI / tł,umik warystorowy

PRACA REZERWOWA (BATERYJNA)

Napiecie wyjś,ciowe~,230 V ±, 5 %
Czestotliwoś,c napię,cia wyjś,ciowego50 Hz ±, 1 Hz
Kształ,t napię,cia wyjś,ciowegoSinus
Progi przeł,ą,czania UPS - siec~,189 V / ~,259 V ±, 2 %
Czas przeł,ą,czania UPS - siec0 ms
Filtracja napię,cia wyjś,ciowegoLC
Zabezpieczenie przeciwzwarcioweElektroniczne
Zabezpieczenie przecią,ż,enioweElektroniczne
Czas podtrzym. (100 % / 80 % / 50 % Pmax)3,5 / 5 / 9 min
Pojemnoś,ć, akumulatora2 x 12 V 5 Ah
Czas ł,adowania UPS5 h

PARAMETRY Ś,RODOWISKOWE

Ś,rodowisko pracyPomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń,
Temperatura pracy / przechowywania+10 oC - +35 oC / 0 oC - +45 oC
Wilgotnoś,ć, wzgledna w czasie pracy / przechowywania20 - 80 % / 20 - 95 % (bez kondensacji)
Wysokoś,ć, n.p.m.do 1000 m

WYPOSAŻ,ENIE

Iloś,ć, i typ gniazd wyjś,ciowych2 x PL
SygnalizacjaAkustyczno / optyczna
Ochrona przed prą,dem przetę,ż,eniowymBezpiecznik topikowy
Filtr linii telefonicznej / sieci LAN+ / -
Interfejs komunikacyjnyUSB (ECO Pro CDS)
OprogramowaniePowerSoft Lite

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 16610
Producent Ever
Kod producenta ECOPRO1000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje