Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Skaner WorkForce DS-860/A4/65ppm/600dpi

Epson Skaner WorkForce DS-860/A4/65ppm/600dpi

Kod: 609097

3 497,91 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

WorkForce DS-860

Dzię,ki funkcji szybkiego przetwarzania danych ten skaner z podajnikiem usprawnia obieg dokumentó,w w organizacji.

Produktywnoś,ć, i wydajnoś,ć,
Skaner wyró,ż,nia się, niewielkimi wymiarami i ś,wietną, szybkoś,cią, skanowania rzę,du 65 stron albo 130 obrazó,w na minutę,, nawet w rozdzielczoś,ci 300 dpi w kolorze. W poł,ą,czeniu ze sprzę,tową, kompresją, do formatu JPEG znacznie przyspiesza to wykonywanie duż,ych zadań, skanowania. Bezrtę,ciowa technologia ReadyScan zapewnia natychmiastową, gotowoś,ć, do pracy.

Bezproblemowa integracja z systemami zarzą,dzania dokumentami i usł,ugami w chmurze
Oprogramowanie Epson Document Capture Pro uł,atwia integrację, tego skanera biznesowego z istnieją,cym systemem zarzą,dzania dokumentami, co przyspiesza pracę, oraz umoż,liwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a takż,e dystrybuowanie ich do systemu przechowywania dokumentó,w. Ponadto funkcje rozpoznawania kodó,w kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znakó,w pomagają, zautomatyzować, szczegó,lnie ucią,ż,liwe procesy obró,bki dokumentó,w, takie jak nazywanie plikó,w czy tworzenie folderó,w. Dzię,ki obsł,udze sterownikó,w WIA, TWAIN i ISIS skaner DS-860 moż,e być, stosowany w niemal każ,dym procesie przepł,ywu dokumentó,w i systemie zarzą,dzania dokumentacją,. ,

Oprogramowanie do skanowania w zestawie
Oprogramowanie Epson Scan zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania, takich jak poprawa jakoś,ci tekstu i automatyczna korekcja przekosó,w, któ,re zwię,kszają, wydajnoś,ć, i efektywnoś,ć, pracy. DS-860 umoż,liwia ró,wnież, skanowanie do plikó,w docx, xlsx i pptx.

KLUCZOWE CECHY:
- Duż,e szybkoś,ci skanowania - Bardzo szybkie skanowanie nawet w 300 dpi —, do 65 stron/130 obrazó,w na minutę, w kolorze.
- Integracja z systemami obiegu dokumentó,w i usł,ugami w chmurze - Document Capture Pro
- Obsł,uga wielu sterownikó,w - WIA, TWAIN i ISIS
- Szybsze przetwarzanie - Sprzę,towa kompresja JPEG

Zastosowaniezdjęcia
Układ optyczny0
Rozdzielczość optyczna

600 DPI x 600 DPI

Rozdzielczość interpolowana

200 / 300 dpi

Skanowane rozmiaryA4
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału216 mm
Maksymalna długość oryginału356 mm
Szybkość skanowania

- monochromatyczny 65 Str./min. - Kolor: 65 Str./min. , Rozdzielczoś,ć,: 200 / 300 dpi,
- monochromatyczny 130 obrazó,w/min - Kolor: 130 obrazó,w/min pomiar za pomocą, Rozmiar: A4

Głębia kolorów

- Wejś,cie: 48 Bit ,
- Wyjś,cie: 24 Bit

Głębia odcieni szarości

- Wejś,cie: 16 Bit
- Wyjś,cie: 8 Bit

InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne0
Dołączone oprogramowanie0
Wymiary

576 x 185 x 376 mm

Waga5.6 kg
Zawartość zestawu

- Karta gwarancyjna
- Kabel USB
- Instrukcja montaż,u
- Kabel zasilają,cy
- Urzą,dzenie podstawowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 609097
Producent Epson
Kod producenta B11B222401
EAN 8715946534923
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje