Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor EB-536Wi 3LCD WXGA/3400/16000:1/LAN

Epson Projektor EB-536Wi 3LCD WXGA/3400/16000:1/LAN

Kod: 745051

8 182,41 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor o kró,tkim rzucie Epson EB-536Wi

Ten wszechstronny, interaktywny projektor doskonale nadaje się, do prowadzenia wysokiej jakoś,ci prezentacji w klasach i mał,ych salach konferencyjnych.

Model EB-536Wi pozwala na wyś,wietlanie obrazó,w w znakomitej jakoś,ci, a dodatkowe funkcje gwarantują, wię,ksze zadowolenie klientó,w. Projektor moż,e być, zamontowany na ś,cianie lub na suficie, dzię,ki czemu doskonale nadaje się, do uż,ytku w klasach i w mał,ych salach konferencyjnych. Wyposaż,ony on został, ró,wnież, w wiele interaktywnych funkcji, dostę,pnych od razu po rozpakowaniu urzą,dzenia, takich jak szybkie w konfiguracji, precyzyjne interaktywne pió,ro.

Obraz wysokiej jakoś,ci

Projektor EB-536Wi został, wyposaż,ony w technologię, 3LCD, któ,ra gwarantuje znakomitą, jakoś,ć, wyś,wietlania, wię,kszą, jasnoś,ć, obrazu i dokł,adnoś,ć, koloru. Obraz jest widoczny ró,wnież, w jasno oś,wietlonych pomieszczeniach, dzię,ki ró,wnemu natę,ż,eniu mocy ś,wiatł,a biał,ego i barwnego. Wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu gwarantuje wię,kszą, dokł,adnoś,ć, szczegó,ł,u, a nowy obiektyw o kró,tkim rzucie przekł,ada się, na lepszą, ostroś,ć, obrazu.

Lepszy stosunek moż,liwoś,ci do ceny
Lampa w modelu EB-536Wi moż,e pracować, nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym. Projektor oszczę,dza energię, w czasie prezentacji dzię,ki funkcji automatycznej zmiany natę,ż,enia ś,wiatł,a zależ,nie od wyś,wietlanej treś,ci. Funkcja wyciszenia dź,wię,ku i obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70% w czasie, gdy projektor nie jest uż,ywany. Wbudowany gł,oś,nik o mocy 16 W umoż,liwia odtwarzanie treś,ci audio bezpoś,rednio z projektora, bez potrzeby podł,ą,czania zewnę,trznych gł,oś,nikó,w. Wejś,cie mikrofonu pozwala zamienić, projektor w system nagł,oś,nienia, dzię,ki czemu prelegenci bę,dą, dobrze sł,yszani w warunkach klasowych.

Ł,atwe w obsł,udze funkcje interaktywne

Instalacja niewymagają,ca sterownikó,w i automatyczna kalibracja oznacza, ż,e uruchamianie projektora EB-536Wi jest wyją,tkowo szybkie i ł,atwe. Dzię,ki funkcji podwó,jnego interaktywnego pió,ra dwoje uż,ytkownikó,w moż,e ró,wnocześ,nie notować, na cał,ej powierzchni ekranu z zastosowaniem odmiennych atrybutó,w1. Interaktywne pió,ra są, teraz szybsze w konfiguracji i pozwalają, na bardziej gł,adkie i precyzyjne pisanie. Easy Interactive Tools to aplikacja oferują,ca szeroki zakres funkcji interaktywnych.

Cechy gł,ó,wne:
- Niepowtarzalna jakoś,c obrazu (Technologia 3LCD)
- Jednakowo wysokie natę,ż,enie ś,wiatł,a biał,ego i barwnego (ekran dobrze widoczny w jasno oś,wietlonych pomieszczeniach)
- Wyraź,niejsze szczegó,ł,y (kontrast 16000:1)
- Kró,tki rzut projektora pozwala zaoszczę,dzić, przestrzeń, - wię,ksze obrazy z mniejszej odległ,oś,ci
- Dł,uż,sza ż,ywotnoś,ć, lampy - niski koszt cał,kowity eksploatacji (TCO)

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność3400 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny16 000:1
Obiektyw

- Stosunek projekcji: 0.48 : 1
- Zoom: 1 - 1.35
- Optyczny
- Odległ,oś,ć, ogniskowa: 6.4 mm
- Przesunię,cie: 9.51 : 1

ZoomAutomatyczny (cyfrowy)
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu53 ''
Maksymalna przekątna obrazu116 ''
Minimalna odległość ekranu0.5 m
Maksymalna odległość ekranu1.2 m
Proporcje obrazu16:10
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pionowa min.50 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Trwałość lampy5000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Gniazda we/wy2 x RCA in
Pozostałe złącza we/wy

3x Audio In:
- 2x Audio In
- 1x Mic
SYNC:
- 1x Sync In
- 1x Sync Out

Poziom hałasu37 dB
Pobór mocy298 W
Pozostałe parametry

- Technologia 3LCD (0.59" z MLA (D8))
- Korekcja obrazu: rę,czna (pionowo +- 7stopni, pozioma +- 5stopni)
- Funkcja wyś,wietlacza USB: 4 w 1 (obraz/mysz/dź,wię,k/interaktywnoś,ć,)
- Zamek Kensington
- Drą,ż,ek zabezpieczają,cy
- Blokada moduł,u bezprzewodwoej sieci LAN
- Ochrona hasł,em
- Powię,kszenie cyfrowe
- Dynamiczna kontrola lampy
- Opcjonalna ł,ą,cznoś,ć, WLAN
- Tryb koloró,w: tablica, dynamiczny, prezentacja, sRGB, teatr
- Interaktywnoś,ć,: pió,ro

Akcesoria w zestawie

- Kabel USB
- Urzą,dzenie podstawowe
- Kabel zasilają,cy
- Pilot z bateriami
- Instrukcja montaż,u
- Oprogramowanie (CD)
- Instrukcja obsł,ugi (CD)
- Interaktywne pió,ro

Wymiary

- Szerokoś,ć,: 344 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 315 mm
- Wysokoś,ć,: 94 mm

Waga3.9 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 745051
Producent Epson
Kod producenta V11H670040
EAN 8715946541426
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje