Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax HP-5102

Edimax HP-5102

Kod: 642973

119,28 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

HP-5102
Nano-Adapter PowerLine 500Mb/s

- Prę,dkoś,ć, transmisji do 500Mb/s
- Wykorzystanie sieci elektrycznej do przesył,ania danych
- Konfiguracja Plug-and-Play i obsł,uga szyfrowania 128-bitowy AES
- Zasię,g do 300 metró,w
- Kompatybilnoś,ć, ze standerdem Homeplug AV 200Mbps
- Mał,y pobó,r mocy w trybie czuwania

Wykorzystnie istnieją,cej sieci elektrycznej
HP-5102 zamienia sieć, elektryczną, w Twoim domu lub biurze w szybką, sieć, do przesył,u danych. Nie musisz instalować, dodatkowego okablowania –, wykorzystaj sieć, już, istnieją,cą, w budynku! HP-5102 pozwala na stworzenie wewnę,trznej sieci w ł,atwy i tani sposó,b.

IGMP i Standard HomePlug AV 500Mbps
Adapter HP-5102 jest zgodny ze standardem HomePlug AV i przesył,a dane w sieci elektrycznej z prę,dkoś,cią, do 500Mb/s na odległ,oś,ć, do 300 metró,w. Jest ponadto kompatybilny wstecz z adapterami pracują,cymi z prę,dkoś,cią, do 200Mb/s. HP-5102 obsł,uguje IGMP, pozwalają,cy na wydajniejsze wykorzystanie pasma, np. dla gier online czy streamingu video w jakoś,ci HD.

HP-5102 a Adaptery HomePlug 1.0 i 1.0 Turbo
Adapter PowerLine HP-5102 został, zaprojektowany tak, by zapewnić, ró,wnież, wydajną, pracę, urzą,dzeniom zgodnym ze starymi standardami HomePlug 1.0 i 1.0 Turbo. Oznacza to, ż,e wszystkie urzą,dzenia, zaró,wno HP-5102 jak i strasze adaptery bę,dą, miał,y zagwarantowaną, szerokoś,ć, pasma w oparciu o priorytet ruchu, nie zakł,ó,cają,c się, wzajemnie.

Przycisk Group/Reset
HP-5102 jest wyposaż,ony w przycisk „,Group/Reset" w celu jak najł,atwiejszej konfiguracji. Naciś,nię,cie go umoż,liwia stworzenie szyfrowanego poł,ą,czenia mię,dzy urzą,dzeniami HomePlug. Z kolei przytrzymanie przycisku pozwala na szybkie przywró,cenie konfiguracji do ustawień, fabrycznych.

Architektura sieciFastEthernet
Porty we/wy1 x 10/100 Mbit/s
Standardy802.3u
Zakres częstotliwości

2~,68MHz (z maską,)

Modulacja

1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK oraz modulacja ROBO

Bezpieczeństwo

128-bit AES

Funkcje specjalne0
Zasilanie

- AC 100~,240V, 50~,60Hz
- 4W

Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- 1x adaper sieciowy PowerLine
- 1x skró,cona instrukcja obsł,ugi
- 1x pł,yta CD (instrukcja/oprogramowanie/wieloję,zyczna instrukcja instalacji)
- 1x kabel ethernet

KolorBiały
Wymiary

67 x 50 x 32mm.

Pozostałe parametry

Interfejs sprzę,towy:
- 1 wtyczka zasilania
- 1 porty LAN 10/100Mb/s
- Przycisk Group/Reset
- Diody: Power, Ethernet, Powerline

Zasię,g:
300 metró,w

Chipset i Pamię,ć,:
- AR7420+1540
- 1MB Flash
- 8MB SDRAM

QOS:
- 4-poziomowy oparty o priorytety, Multi Segment Bursting
- 8-poziomowy oparty o VLAN, pole TOS
- Klasyfikacja QOS w oparciu o docelowy adres MAC port IP

Poł,ą,czenia:
- do 16 urzą,dzeń, (1 master i 15 slave)
- do 8 zmostkowanych urzą,dzeń, na HomePlug

IGMP:
- Obsł,uga IPv4/IGMP v1, v2, v3 snooping
- Obsł,uga IPv6 i MLD v1, v2 snooping
- Do 16 adresó,w ź,ró,dł,owych i czł,onkó,w grupy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 642973
Producent Edimax
Kod producenta HP-5102
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje