Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax Switch KVM Edimax EK-PAK4 4xPS2 z kablami, audio i mic

Edimax Switch KVM Edimax EK-PAK4 4xPS2 z kablami, audio i mic

Kod: 596735

201,04 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

4 Portowy Przeł,ą,cznik PS/2 KVM z Zestawem Kablowym i Obsł,ugą, Audio/Mic

EK-PAK4 to kompaktowy przeł,ą,cznik KVM zaprojektowany na uż,ytek indywidualny i SOHO. Moż,e być, uż,ywany do sterowania dwoma komputerami przy uż,yciu jednej klawiatury i myszy PS/2 oraz jednego monitora.

Obsł,uguje klawisze skró,tu, przyciski i auto scan. Posiada emulator klawiatury i myszy do zabezpieczenia procesu rozruchowego rozmaitych komputeró,w typu PC. Wł,aś,ciwoś,ć, wł,ą,czania/wył,ą,czania “,na gorą,co”, umoż,liwia doł,ą,czanie/odł,ą,czanie komputeró,w bez potrzeby wył,ą,czania zasilania.

EK-PAK4 wprowadza funkcję, przeł,ą,czania Audio i Mikrofonu w zastosowaniach SOHO i dla aplikacji multimedialnych. Umoż,liwia uzyskanie dostę,pu, sterowanie, bootowanie i rebootowanie czterech komputeró,w PS/2 z uruchomionymi aplikacjami multimedialnymi, uż,ywają,c tylko jednego zestawu klawiatura, mysz, monitor i opcjonalny zestaw sł,uchawkowy oraz mikrofon.

EK-PAK4 wprowadza funkcję, przeł,ą,czania Audio i Mikrofonu w zastosowaniach SOHO i dla aplikacji multimedialnych. Funkcja EK-PAK4 przeł,ą,czania Audio i Mikrofonu pozwala uż,ywać, systemó,w multimedialnych na każ,dym z dwu komputeró,w. Moż,esz kontrolować, wejś,cie/wyjś,cie audio/mic każ,dego z komputeró,w bez podł,ą,czania/odł,ą,czania przewodó,w audio/mic. Ponadto, istnieje moż,liwoś,ć, zaprogramowania przez uż,ytkownika niezależ,nej funkcji przeł,ą,czania komputera PC oraz Audio i Mikrofonu w celu elastycznego operowania multimediami komputera. Tym sposobem, moż,esz sł,uchać, muzyki wykorzystują,c jeden komputer podczas wykonywania innych zadań, na innych komputerach.

Przy zintegrowanych konektorach klawiatury PS/2, video i myszy PS/2, urzadzenie EK-PAK4 wymaga zastosowania specjalnych przewodó,w combo KVM 3-w-1 (znajdują, się, w zestawie) do poł,ą,czenia z komputerami. Przy tym rozwią,zaniu nie bę,dzie wię,cej plą,taniny przewodó,w na twoim biurku. EK-PAK4 zaoszczę,dzi twoje pienią,dze, miejsce i iloś,ć, urzą,dzeń, –, jeś,li zamierzasz obsł,ugiwać, cztery komputery typu PC.

Hot SwapTak
Porty konsoli1x Microphone 3,5mm minijack Żeński
Złącza PC4x Microphone 3,5mm minijack Żeński
Rozdzielczość2048 x 1536 (QXGA)
Obsługiwane systemy operacyjneWindows 7
Akcesoria w zestawie0
Wymiary

164 x 72 x 26mm

Waga194.6 g
Pozostałe parametry

- Obsł,uga pasma 350MHz
- Obsł,uga port PS/2 Klawiatury i Myszy
- Obsł,uga przeł,ą,czania Audio/Mikrofon
- Obsł,uga Auto Scan (Programowany)
- Obsł,uga klawiszy skró,tu i przyciskó,w do przeł,ą,czania się, miedzy komputerami
- W zestawie przewody KVM w ramach oszczę,dnoś,ci kosztó,w
- Bez potrzeby stosowania zasilacza i oprogramowania instalacyjnego
- Brak obsł,ugi multimedialnej klawiatury i myszki
- Obsł,uga Myszy - Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Intellimouse explorer, Logitech Net Mouse…,itd.
- Wł,aś,ciwoś,ć, wł,ą,czania/wył,ą,czania “,na gorą,co”, umoż,liwia doł,ą,czanie/odł,ą,czanie komputeró,w bez potrzeby wył,ą,czania zasilania
- Wybó,r komputera za pomocą, klawisza skró,tu lub przycisku (definiowany przez uż,ytkownika)
- 4 cienkie przewody Combo PS/2 KVM
- Zachowanie statusu klawiatury przy przechodzeniu pomię,dzy komputerami PC
- Wyś,wietlacz LED sł,uż,ą,cy do monitorowania statusu komputeró,w
- Potwierdzenie przeł,ą,czenia sygnalizacja dź,wię,kową,
- Bez potrzeby stosowania zasilacza i oprogramowania instalacyjnego

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596735
Producent Edimax
Kod producenta EK-PAK4
EAN 4710700924655
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje