Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax Router AR-7182WnB

Edimax Router AR-7182WnB

Kod: 625735

121,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

AR-7182WnB
Bezprzewodowy Router ADSL2/2+ N150

- Zgodnoś,ć, ze standardem ADSL2/2+
- Zgodnoś,ć, ze standardami bezprzewodowymi 802.11b/g i kompatybilnoś,ć, ze standardem 802.11n
- Obsł,uga do 4 sieci bezprzewodowych
- Zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK i WPA-Radius
- Antena 5dBi
- Wieloję,zyczny kreator konfiguracji

Bezprzewodowy Router ADSL2/2+ 150Mb/s
Bezprzewodowy router ADSL2/2+ AR-7182WnB jest routerem zapewniają,cym peł,en zakres prę,dkoś,ci przesył,u danych przewidziany standardem ADSL2+. Daje to wysokowydajne i jednocześ,nie konkurencyjne cenowo rozwią,zanie dla domu i mał,ych przedsię,biorstw. Urzą,dzenie jest kompatybilne ze standardem nowej generacji 802.11n. Dzię,ki zastosowaniu zaawansowanej technologi MIMO router zapewnia do 3 razy wię,ksze prę,dkoś,ci transmisji danych (do 150Mb/s) oraz do 3 razy lepsze pokrycie sieci niż, urzą,dzenie standardu 802.11g/b.

Antena 5dBi
Zastosowanie w routerze AR-7182WnB anteny 5dBi zwię,ksza zasię,g, pokrycie i jakoś,ć, sieci bezprzewodowej.

Cztery Sieci Bezprzewodowe
Router AR-7182WnB obsł,uguje do czterech sieci bezprzewodowych jednocześ,nie.

Obsł,uga Protokoł,u TR-069
Router AR-7182WnB obsł,uguje protokó,ł, TR-069, któ,ry definiuje wspó,lną, metodę, komunikacji mię,dzy urzą,dzeniem uż,ytkownika a serwerem operatora.

Wieloję,zyczny kreator konfiguracji
Na pł,ycie CD routera moż,na znaleź,ć, unikalny kreator konfiguracji. Pozwala on na skonfigurowanie podstawowych funkcji routera, takich jak poł,ą,czenie z Internetem, nazwa i zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, w przecią,gu kilku minut, wystarczy podą,ż,ać, za jasnymi wskazó,wkami kreatora. Moż,na z niego skorzystać, ró,wnież, po zalogowaniu się, do panelu konfiguracyjnego routera za pomocą, przeglą,darki.

Ochrona Anyprzepię,ciowa
Router AR-7182WnB jest odporny na przepię,cia wywoł,ane przez czynniki zewnę,trzne, np. burzę,. Chroniony jest zaró,wno port ADSL, jak i zasilanie routera.

Przycisk WPS
Wbudowany przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala na szybkie poł,ą,czenie urzą,dzeń, z instnieją,cą, już, siecią, bezprzewodową, routera AR-6182WnB. Wystarczy przycisną,ć, przycisk WPS na urzą,dzeniu oraz na routerze.

AnnexB
Architektura sieciFastEthernet
Porty we/wy4 x 10/100 Mbit/s
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11b
Liczba anten1
AntenaZewnętrzna odłączana
Zysk anteny5 dBi
Bezpieczeństwo

- Kontrola dostę,pu od strony LAN i WAN
- Zapobieganie atakom typu: port scanning, denial-of-service (DOS) i LAND
- SPI Firewall
- IP spoofing
- Filtrowanie IP, MAC, aplikacji i URL

Funkcje specjalne

Funkcje ADSL:
- Annex B, I, J, L, M
- ANSI T1.413i2
- ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite)
- ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis)
- ITU G.992.5 (G.dmt.bisplus), ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.995.1, ITU G.996.1, ITU G.997.1
- Tryb oszczę,dzania energii, inicjalizacja L3 - L0
- Wiele PVC
- ATM QoS: UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
- OAM F4/F5 loop-back, AIS, RDI OAM cells
- UNI 3.1/4.0 PVC

Funkcje WLAN:
- Standardy: 802.11b/g/n
- Automatyczne wybieranie kanał,u
- Prę,dkoś,ć, do 150Mb/s, 1T1R
- Szerokoś,ć, pasma 20/40MHz
- Szyfrowanie: WEP 64/128-bit, WPA, WPA2
- Obsł,uga wielu BSSID
- Uwierzytenianie 802.11x

Funkcje Routiwania:
- 802.1D MAC Bridge
- RIP v1 (RFC1058), RIP v2 (RFC1723)
- IGMP Snooping (V1/V2/V3)
- IGMP Proxy (V1/V2)
- IPv4, IPv6
- DHCP Server/Relay, DHCP Client (port WAN)
- PPPoE, PPPoA, IPoA , RFC 2684 Bridging/Routing
- NAT i PAT, Routing Statyczny
- ALG (MSN Messenger, PPTP, L2TP, FTP, RTSP, SIPv1/v2, H.323, IPSEC
- DMZ, Serwer Wirtualny
- VPN (IPSec, PPTP, L2TP) pass-through

Zasilanie

12V DC, 0.5A

Oprogramowanie0
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- 1x router ADSL
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x kabel ethernet
- 2x kabel telefoniczny
- 1x skró,cona instrukcja obsł,ugi
- 1x pł,yta CD (instrukcja/oprogramowanie/wieloję,zyczna instrukcja instalacji)
- 1x antena 5dBi
- 1x splitter

KolorBiały
Waga140 g
Wymiary

109 x 102 x 33mm

Pozostałe parametry

Czę,stotliwoś,ć, i modulacja:
- 2400~,2484MHz
- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS
- 802.11n: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK

Chipset i pamię,ć,:
- RT63363 + RT5390HL + RT63087
- 2MB NOR Flash
- 8MB SDRAM

Zarzą,dzanie:
- Zarzą,dzanie przez HTTP
- Aktualizacja Firmware przez HTTP, XMODEM, FTP i TFTP
- Zarzą,dzanie z linii komend przez serial port, telnet i SSH
- UPnP
- TR-069 - protokó,ł, zarzą,dzania WAN

Interfejs sprzę,towy:
- 1 port WAN RJ-11
- 4 gigabitowe porty LAN RJ-45
- Przycisk Reset
- Przycisk WPS
- Przycisk WLAN
- Wł,ą,cznik zasilania
- Diody LED: Power, WLAN, LAN, ADSL, WPS
- 1 odł,ą,czana antena 5dBi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 625735
Producent Edimax
Kod producenta AR-7182WnB
EAN 4710700929582
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje