Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edifier H850

Edifier H850

Kod: 310440

130,42 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

W dzisiejszym ś,wiecie, dzię,ki wynalezieniu sł,uchawek, ludzkie uszy mogą, cieszyć, się, jeszcze wię,kszą, iloś,cią, muzyki.

Edifier z olbrzymią, pasją, i zaangaż,owaniem podchodzi do jakoś,ci dź,wię,ku audio odbieranego w każ,dej sytuacji: w domu, biurze, czy podró,ż,y. Nic wię,c dziwnego, ż,e produkcja sł,uchawek stał,a się, przedmiotem zainteresowania marki. Edifier wykorzystał, swoje doś,wiadczenie w zakresie inż,ynierii dź,wię,ku i stworzył, wyją,tkową, linię, sł,uchawek - innowacyjną, pod wzglę,dem technologicznym i wzorniczym, jednak w bardzo przystę,pnej cenie. Warto zauważ,yć,, ż,e intensywne badania producenta w zakresie ergonomii gwarantują, uż,ytkownikom najwyż,szy komfort podczas sł,uchania muzyki.
Począ,wszy od sł,uchawek dousznych i dokonał,owych, poprzez sł,uchawki nauszne - wybó,r nowoczesnych i modnych sł,uchawek marki Edifier w znaczą,cy sposó,b wzbogaci Twoje wraż,enia sł,uchowe, bez wzglę,du na to czy grasz, biegasz, pracujesz, czy relaksujesz się,.
Edifier bardzo poważ,nie traktuje ideę, szerzenia wspaniał,ej jakoś,ci dź,wię,ku audio na ś,wiecie, dlatego wykupił, Stax, któ,rego sł,uchawki elektrostatyczne uważ,a się, za najlepsze na ś,wiecie.

CECHY:
·, Mię,kkie nauszniki skó,rzane zapewniają, wygodę, i komfort przez wiele godzin sł,uchania muzyki
·, Przenoszą, przyjemnoś,ć, sł,uchania muzyki na zupeł,nie inny poziom, dzię,ki czterdziestomilimetrowym gł,oś,nikom z magnesu neodymowego, któ,re zapewniają, czysty i wyraź,ny dź,wię,k
·, Ergonomiczna konstrukcja nausznikó,w redukuje hał,as z otoczenia i optymalizuje wraż,enia sł,uchowe
·, Konstrukcja umoż,liwiają,ca zł,oż,enie na pł,ask oraz wymienne kable uł,atwiają, transport
·, Szczotkowane aluminium, matowa skó,ra i czarny kolor dają, sł,uchawkom Edifier H850 luksusowe i eleganckie wykoń,czenie

KonstrukcjaDouszne
TechnologiaRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
PołączeniePrzewodowe
Impedancja32 Ohm
Pasmo przenoszenia

20Hz ~, 20KHz

Czułość96 dB
MikrofonNie
Pozostałe parametry

Moc znamionowa: 50mW

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 310440
Producent Edifier
Kod producenta H850
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.edifier-international.com
Recenzje