Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo 1969977

Dymo 1969977

Kod: 1064182

375,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

DRUKARKA LW450 TURBO

Szybkie i wygodne rozwią,zanie do tworzenia etykiet i obsł,ugi poczty w sprawnie dział,ają,cym biurze. Drukarka DYMO®, LabelWriter™, 450 Turbo umoż,liwia drukowanie profesjonalnych etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych i kodó,w magazynowych, identyfikatoró,w i wileu innych –, z prę,dkoś,cią, do 71* etykiet na minutę,! Poż,egnaj się, z koniecznoś,cią, wycinania etykiet z arkuszy, a takż,e z przymusem zakupu drogiego tuszu lub tonera. To nie wszystko –, oprogramowanie doł,ą,czone do zestawu oszczę,dzi też, Twó,j czas, umoż,liwiają,c bezpoś,rednie drukowanie etykiet za pomocą, popularnego oprogramowania i oferują,c wiele innych funkcji. *w przypadku drukowania etykiety adresowej z 4 wierszami.

Funkcje i korzyś,ci

•, Dzię,ki oprogramowaniu DYMO Label™, v.8 moż,na sprawniej tworzyć, etykiety, sortować, dokumenty i obsł,ugiwać, pocztę,
•, Oprogramowanie DYMO Label™, v.8 umoż,liwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych, identyfikatoró,w i wielu innych –, bezpoś,rednio z komputera PC
•, Szybkie drukowanie –, do 71 etykiet na minutę,*, czyli wydajniej o 40% w poró,wnaniu z modelem podstawowym
•, Urzą,dzenie wykorzystuje termiczną, technologię, druku –, nie trzeba korzystać, z drogich tuszy lub toneró,w
•, Obsł,uga drukowania bezpoś,rednio z tekstu wprowadzonego m.in. w programach Microsoft®, Word, Excel®,, Outlook®,
•, Wbudowana ksią,ż,ka adresowa umoż,liwia drukowanie etykiet za pomocą, kontaktó,w z programu Outlook®, –, wystarczy wyszukać, i przefiltrować, kontakty, a nastę,pnie wydrukować, potrzebne etykiety
•, Tryb szybkiego drukowania (QuickPrint) umoż,liwia wydrukowanie pojedynczej etykiety, gdy tylko zajdzie taka potrzeba
•, Moż,na drukować, zaró,wno jedną, etykietę,, jak i setkę, etykiet, bez korzystania ze zbę,dnych i niewygodnych arkuszy
•, Urzą,dzenie drukuje czytelny tekst i wyraź,ne elementy graficzne oraz kody kreskowe w ulepszonym trybie graficznym, cechują,cym się, rozdzielczoś,cią, 600 x 300 dpi
•, Moż,liwoś,ć, przeglą,dania wszystkich dostę,pnych szablonó,w etykiet na ekranie –, szybko wyszukasz odpowiednią, etykietę,
•, Oszczę,dnoś,ć, energii dzię,ki nowemu „,Trybowi czuwania"
•, Opcja wspó,ł,dzielenia drukarek w systemie Windows umoż,liwia wspó,ł,pracę, z innymi pracownikami
•, Zmieś,ci się, wszę,dzie –, niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają,, ż,e drukarka bę,dzie pasować, do każ,dego nowoczesnego otoczenia biurowego
•, *w przypadku drukowania etykiety adresowej z 4 wierszami
Rodzaj drukuTermiczny
Rozdzielczość600 dpi
Maks. prędkość druku w czerni71 etykiet/min
Szerokość druku56 mm
Max. długość druku6.2 cm
Złącza1 x USB 2.0
ZasilanieUSB 5V
Wysokość134 mm
Szerokość127 mm
Głębokość187 mm
Akcesoria w zestawie

- DRUKARKA LW 450 TURBO
- ETYKIETA 19x51
- ETYKIETA 41x89

Pozostałe parametry

Certyfikaty:
- FCC Class B certified
- TUV
- TUV GS
- C-Tick
- IEC 60950
- CB
- FCC
- RoHS
- cTUVus
- Directive 2002/95/EC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1064182
Producent Dymo
Kod producenta 1969977
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje