Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo DRUKARKA LW450 TURBO ZESTAW PROMOCYJNY 1969977 (1xDRUKARKA LW 450 TURBO, 1xETYKIETA 19x51, 1xETYKIETA 41x89)

Dymo DRUKARKA LW450 TURBO ZESTAW PROMOCYJNY 1969977 (1xDRUKARKA LW 450 TURBO, 1xETYKIETA 19x51, 1xETYKIETA 41x89)

Kod: 1064182

375,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

DRUKARKA LW450 TURBO

Szybkie i wygodne rozwią,zanie do tworzenia etykiet i obsł,ugi poczty w sprawnie dział,ają,cym biurze. Drukarka DYMO®, LabelWriter™, 450 Turbo umoż,liwia drukowanie profesjonalnych etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych i kodó,w magazynowych, identyfikatoró,w i wileu innych –, z prę,dkoś,cią, do 71* etykiet na minutę,! Poż,egnaj się, z koniecznoś,cią, wycinania etykiet z arkuszy, a takż,e z przymusem zakupu drogiego tuszu lub tonera. To nie wszystko –, oprogramowanie doł,ą,czone do zestawu oszczę,dzi też, Twó,j czas, umoż,liwiają,c bezpoś,rednie drukowanie etykiet za pomocą, popularnego oprogramowania i oferują,c wiele innych funkcji. *w przypadku drukowania etykiety adresowej z 4 wierszami.

Funkcje i korzyś,ci

•, Dzię,ki oprogramowaniu DYMO Label™, v.8 moż,na sprawniej tworzyć, etykiety, sortować, dokumenty i obsł,ugiwać, pocztę,
•, Oprogramowanie DYMO Label™, v.8 umoż,liwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych, identyfikatoró,w i wielu innych –, bezpoś,rednio z komputera PC
•, Szybkie drukowanie –, do 71 etykiet na minutę,*, czyli wydajniej o 40% w poró,wnaniu z modelem podstawowym
•, Urzą,dzenie wykorzystuje termiczną, technologię, druku –, nie trzeba korzystać, z drogich tuszy lub toneró,w
•, Obsł,uga drukowania bezpoś,rednio z tekstu wprowadzonego m.in. w programach Microsoft®, Word, Excel®,, Outlook®,
•, Wbudowana ksią,ż,ka adresowa umoż,liwia drukowanie etykiet za pomocą, kontaktó,w z programu Outlook®, –, wystarczy wyszukać, i przefiltrować, kontakty, a nastę,pnie wydrukować, potrzebne etykiety
•, Tryb szybkiego drukowania (QuickPrint) umoż,liwia wydrukowanie pojedynczej etykiety, gdy tylko zajdzie taka potrzeba
•, Moż,na drukować, zaró,wno jedną, etykietę,, jak i setkę, etykiet, bez korzystania ze zbę,dnych i niewygodnych arkuszy
•, Urzą,dzenie drukuje czytelny tekst i wyraź,ne elementy graficzne oraz kody kreskowe w ulepszonym trybie graficznym, cechują,cym się, rozdzielczoś,cią, 600 x 300 dpi
•, Moż,liwoś,ć, przeglą,dania wszystkich dostę,pnych szablonó,w etykiet na ekranie –, szybko wyszukasz odpowiednią, etykietę,
•, Oszczę,dnoś,ć, energii dzię,ki nowemu „,Trybowi czuwania"
•, Opcja wspó,ł,dzielenia drukarek w systemie Windows umoż,liwia wspó,ł,pracę, z innymi pracownikami
•, Zmieś,ci się, wszę,dzie –, niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają,, ż,e drukarka bę,dzie pasować, do każ,dego nowoczesnego otoczenia biurowego
•, *w przypadku drukowania etykiety adresowej z 4 wierszami
Rodzaj drukuTermiczny
Rozdzielczość600 dpi
Maks. prędkość druku w czerni71 etykiet/min
Szerokość druku56 mm
Max. długość druku6.2 cm
Złącza1 x USB 2.0
ZasilanieUSB 5V
Wysokość134 mm
Szerokość127 mm
Głębokość187 mm
Akcesoria w zestawie

- DRUKARKA LW 450 TURBO
- ETYKIETA 19x51
- ETYKIETA 41x89

Pozostałe parametry

Certyfikaty:
- FCC Class B certified
- TUV
- TUV GS
- C-Tick
- IEC 60950
- CB
- FCC
- RoHS
- cTUVus
- Directive 2002/95/EC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1064182
Producent Dymo
Kod producenta 1969977
EAN 3501179699776
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje