Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

DELTA UPS Delta Amplon M 3000VA/2700W Line-Interactive

DELTA UPS Delta Amplon M 3000VA/2700W Line-Interactive

Kod: 689582

2 847,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS 3kVA Delta Amplon seria M

Amplon serii M to urzą,dzenie UPS line-interactive zapewniają,ce sinusoidalne napię,cie wyjś,ciowe, idealne do zasilania urzą,dzeń, w mał,ych i ś,rednich przedsię,biorstwach.

Automatyczna regulacja napię,cia (AVR) zapewnia stabilne napię,cie wyjś,ciowe. Dostę,pny w obudowie do instalacji w szafie (rack) lub wolnostoją,cej (tower), moż,e być, stosowany do zasilania serweró,w, sieci komputerowych, telefonii VoIP i urzą,dzeń, telekomunikacyjnych.

Amplon serii M charakteryzuje wysoka sprawnoś,ć, w trybie normalnej pracy, wysoki wspó,ł,czynnik mocy wyjś,ciowej, dzię,ki czemu UPS zapewnia doskonał,e parametry zasilania odbiorom krytycznym przy znacznie mniejszych kosztach eksploatacji w poró,wnaniu z przecię,tnym urzą,dzeniem UPS.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Napięcie72 V
Pojemność akumulatora9 Ah
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)4 min
Czas ładowania6 h
Typ obudowyTower
Funkcje specjalne

- Opcjonalny zewnę,trzny moduł, bateryjny
- Moż,liwoś,ć, wymiany baterii na gorą,co, podczas pracy urzą,dzenia
- Automatyczna regulacja napię,cia (AVR)
- Szeroki zakres napię,cia wejś,ciowego
- Zimny start urzą,dzenia UPS (z baterii)
- Autotest
- Moż,liwoś,ć, instalacji w szafie rack (2U) lub wolnostoją,cej (tower)
- Moż,liwoś,ć, isntalacji kart typu smart
- Moż,liwoś,ć, instalacji oprogramowania zarzą,dzają,cego praca urzą,dzenia UPS
- Wysoki wspó,ł,czynnik mocy wyjś,ciowej ró,wny 0.9
- Wysoka sprawnoś,ć, przekraczają,ca 96%
- Automatyczna regulacja prę,dkś,ci pracy wentylatora

Oprogramowanie0
Porty zasilania we.IEC-C20
Porty zasilania wy.8 x IEC-C13
ZłączaSmartSlot
Wymagania środowiskowe

- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna: 0~,95%
- Temperatura pracy: 0~,40 stopni C
- poziom hał,asu(z odległ,oś,ci 1 m): <,60 dBA

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

440 x 608 x 88.5 mm

Waga34.7 kg
Pozostałe parametry

- Wyś,wietlacz: Diody LED
- Zł,ą,cze REPO
Wejś,cie:
- Napię,cie znamionowe: 220-240Vac
- Zakres napię,cia: -18%~,+21%
- 220Vac 180-266Vac
- 50/60Hz +-5Hz
Wyjś,cie:
- Prą,d zmienny 220-240V
- Regulacja , napię,cia: +-10%

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689582
Producent DELTA
Kod producenta GES302M206035
EAN 4710901735500
Strona www Nie dotyczy
Recenzje