Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dell Akumulator Power Companion 18000 mAh -PW7015L

Dell Akumulator Power Companion 18000 mAh -PW7015L

Kod: 761353

490,52 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Dzię,ki ł,adowarce Dell™, Power Companion moż,esz zabrać, z sobą, dodatkową, energię,, aby wydajniej pracować,.
Niewielkie urzą,dzenie umoż,liwia ł,adowanie wybranych notebookó,w i ultrabookó,w firmy Dell, a takż,e nawet dwó,ch smartfonó,w, tabletó,w lub innych urzą,dzeń, USB. Akumulator 6-ogniwowy o pojemnoś,ci 18 000 mAh zapewnia niezawodne zasilanie w podró,ż,y. Moż,esz go ł,atwo ł,adować, przy uż,yciu zasilacza firmy Dell. Lekkie, mał,e urzą,dzenie oferuje dostę,p do zasilania w podró,ż,y bez koniecznoś,ci noszenia cię,ż,kich przedmiotó,w. Poza zasilaniem notebooka dwa porty ł,adowania USB umoż,liwiają, jednoczesne ł,adowanie dwó,ch urzą,dzeń, przenoś,nych.

Przenoś,na ł,adowarka do ultrabookó,w*, notebookó,w* i tabletó,w firmy Dell
Dzię,ki ł,adowarce Dell Power Companion moż,esz zabrać, z sobą, dodatkową, energię,, aby wydajniej pracować,. Niewielkie urzą,dzenie umoż,liwia ł,adowanie wybranych notebookó,w* i ultrabookó,w* firmy Dell, a takż,e nawet dwó,ch smartfonó,w, tabletó,w lub innych urzą,dzeń, USB. Lekkie, mał,e urzą,dzenie Dell Power Companion oferuje dostę,p do zasilania w podró,ż,y bez koniecznoś,ci noszenia cię,ż,kich przedmiotó,w.
*Ł,adowarka Dell Power Companion jest zgodna tylko z wybranymi komputerami firmy Dell (tylko komputery z najnowszą, aktualizację, systemu BIOS). Szczegó,ł,owe informacje na ten temat moż,na znaleź,ć, w sekcji zgodnoś,ci.

Ł,adowanie urzą,dzeń, podczas przechowywania
Niewielkie urzą,dzenie zasilają,ce doskonale pasuje do mobilnego stylu ż,ycia, ponieważ, ł,atwo mieś,ci się, w torbie na notebooka. Dell Power Companion umoż,liwia ł,adowanie urzą,dzeń, noszonych w torbie, dzię,ki czemu zawsze masz dostę,p do zasilania. Ł,adowarka został,a zaprojektowana specjalnie z myś,lą, o noszeniu w plecakach i aktó,wkach z serii Dell Premier.

Porty USB do ł,adowania dodatkowych urzą,dzeń,
Dell Power Companion pozwala wygodnie ł,adować, smartfony, tablety i inne urzą,dzenia. Opró,cz zasilania notebooka dwa porty USB umoż,liwiają, jednoczesne ł,adowanie dwó,ch urzą,dzeń, przenoś,nych.

Akumulator 18 000 mAh zapewnia niezawodne, wydajne zapasowe ź,ró,dł,o zasilania
Niewielkie i wygodne urzą,dzenie Dell Power Companion jest wyposaż,one w 6-ogniwowy akumulator 18 000 mAh, któ,ry oferuje niezawodnie zasilanie w podró,ż,y. Moż,esz go ł,atwo nał,adować, za pomocą, zasilacza firmy Dell**. Pię,ciopunktowy wskaź,nik LED czytelnie pokazuje iloś,ć, pozostał,ej energii, dzię,ki czemu moż,esz odpowiednio zaplanować, pracę,.
**Należ,y pamię,tać,, ż,e do ł,adowania urzą,dzenia Power Companion wymagany jest zasilacz firmy Dell, któ,ry nie jest elementem zestawu.

Pasuje do

- Inspiron 13 (7347)
- Inspiron 14 7000 Series (7437)
- Inspiron 17 7000 Series (7548)
- Inspiron 5558
- Inspiron 5758
- Inspiron 7348
- Latitude (3450)
- Latitude (3550)
- Latitude 12 (7204)
- Latitude 14 (7404)
- Latitude 14 (E5470) SKL-H
- Latitude 15 (E5570) SKL-H
- Latitude 3150
- Latitude 3160
- Latitude 3350
- Latitude 7350
- Latitude E5250
- Latitude E5404
- Latitude E5450
- Latitude E5550
- Latitude E7250
- Venue 10 pro (5055)
- Vostro 14 (5459)
- Vostro 3558
- XPS 13 (9343)

Pojemność baterii18000 mAh
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 761353
Producent Dell
Kod producenta 451-BBMV
EAN 0000000436069
Strona www http://www.dell.pl
Recenzje