Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

D-Link 16-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo 1000BaseT/SFP

D-Link 16-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo 1000BaseT/SFP

Kod: 121600

540,66 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

DGS-1210-16
16-portowy Gigabitowy przeł,ą,cznik Smart

Przeł,ą,cznik DGS-1210-16 oferuje zaawansowane funkcje zarzą,dzania i bezpieczeń,stwa dostę,pne za poś,rednictwem ł,atwego w obsł,udze interfejsu. Nadaje się, idealnie dla mał,ych i ś,rednich firm, któ,re nie mają, duż,ych dział,ó,w informatycznych.
DGS-1210-16 został, wyposaż,ony w technologię, Green drugiej generacji, któ,ra zmniejsza zuż,ycie energii. Jest kompleksowym rozwią,zaniem po przystę,pnej cenie.

Najważ,niejsze cechy produktu

  • Model trzeciej generacji z udoskonalonymi funkcjami zarzą,dzania i bezpieczeń,stwa
  • Technologia D-Link Green drugiej generacji zmniejszają,ca zuż,ycie energii
  • Inteligentne wentylatory, ustawiane domyś,lnie na mał,ą, prę,dkoś,ć,, dodatkowo zmniejszają,ce zuż,ycie energii
  • Solidne zabezpieczenie z uwierzytelnianiem 802.1X oraz listami kontroli dostę,pu (ACL) opartymi na standardzie IP/MAC
  • Mechanizm D-Link Safeguard Engine™, chronią,cy przed atakami szkodliwego oprogramowania i spadkiem wydajnoś,ci
  • Funkcja Auto Voice VLAN do automatycznego ustalania priorytetó,w przesył,ania cyfrowych danych gł,osowych
  • Gwarantowana jakoś,ć, usł,ug (Quality of service - QoS) i kontrola przepustowoś,ci (z dokł,adnoś,cią, do 64 kb/s)Funkcje wysokiej niezawodnoś,ci, takie jak wykrywanie pę,tli (Loopback Detection –, LBD) i diagnostyka kabli
  • Uproszczone zarzą,dzanie oparte na Internecie
  • Narzę,dzie SmartConsole umoż,liwiają,ce ró,wnoczesne zarzą,dzanie wieloma przeł,ą,cznikami
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 121600
Producent D-Link
Kod producenta DGS-1210-16
EAN 0790069332227
Strona www http://www.dlink.pl
Recenzje