Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Zasilacz awaryjny Value600ELCD

CyberPower Zasilacz awaryjny Value600ELCD

Kod: 273648

338,78 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower value600ELCD SOHO

UPS serii Value ELCD Line-Interactive z automatycznym regulatorem napię,cia (AVR) jest najlepszym rozwią,zaniem dla mał,ych przedsię,biorstw i uż,ytkownikó,w domowych, dostarcza zasilanie stabilne i pozbawione zakł,ó,ceń, dla podł,ą,czonych urzą,dzeń,. Graficzny wyś,wietlacz LCD, stale wyś,wietla stan twojego UPSa
Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel ®, Personal Edition umoż,liwi zarzą,dzanie/monitorowanie jednostką, UPS poprzez port USB (napię,cie zasilania, zaplanowano wył,ą,czenie, pozostał,y czas pracy na baterii, stan baterii itp.). Oprogramowanie komaptybilne z wieloma systemami operacyjnymi takimi jak: Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Small Business Server 2011 oraz Linux.

Gł,ó,wne cechy:
Technologia Line-Interactive, peł,na kontrola procesorowa
Automatyczny Regulator Napię,cia (AVR) (Boost &, Buck)
Zabezpieczenie przeciwprzepię,ciowe, przeciwprzecią,ż,eniowe
Filtr RFI/EMI
ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
Monitorowanie stanu za pomocą, wyś,wietlacza LCD
Doł,ą,czone oprogramowanie do zarzą,dzania
Moż,liwoś,ć, podą,czenia do komputera za pomocą, portu USB lub RS232
Funkcje automatycznego uruchomienia, automatycznego ł,adowania i harmonogramu wył,ą,czenia
Komapktowy rozmiar
Duż,a niezawodnoś,ć,
Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego do jednostki UPS: 50.000 euro

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 273648
Producent CyberPower
Kod producenta VALUE600ELCD
EAN 4712364149542
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje