Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCDRT2U 900W Rack/Tower 2U (IEC C13)

CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCDRT2U 900W Rack/Tower 2U (IEC C13)

Kod: 163791

2 068,74 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Seria Professional Rack Mount LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania dla urzą,dzeń, takich jak serwery o znaczeniu strategicznym, wyposaż,enie telekomunikacyjne i sprzę,t VoIP.

Wbudowany AVR (automatyczny regulator napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia. Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition Management monitoruje stan UPSa, któ,ry potrafi wył,ą,czyć, dwa serwery poł,ą,czone szeregowo. Opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych. Zaobserwujesz 80% mniejsze wydzielanie ciepł,a. Opcjonalne zdalne zarzą,dzanie SNMP / HTTP (poprzez przeglą,darkę, www). Wyją,tkowa konstrukcja pozwala na zamontowanie UPSa w szafie rackowej, bą,dź, po osadzeniu w podstawie, w tryb wolnostoją,cy - Tower.

Przeznaczenie:

 • ś,rednie przedsię,biorstwo,
 • centra magazynowania danych,
 • sieć,, serwery, stacje robocze,
 • wyposaż,enie przemysł,owe,

Cechy produktu

 • Technologia GreenPower UPS,
 • Oszczę,dnoś,ć, do 75% energii,
 • Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
 • Automatyczny regulator napię,cia AVR,
 • Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition software,
 • Wiele wyjś,ć, dla wielu serweró,w,
 • Wiele portó,w komunikacyjnych,
 • Programowalna ochrona przeciwprzepię,ciowa, zapewniają,ca ochronę, przez zakł,ó,ceniami w dostarczanej energii elektrycznej,
 • Peł,na cyfrowa kontrola oparta na technologii mikroprocesorowej,
 • Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
 • Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
 • Harmonogram zakoń,czenia pracy,
 • Automatyczny restart i ł,adowanie,
 • Wymienne baterie Hot-Swap,
 • Interfejs USB,
 • Karta SNMP/HTTP (opcjonalnie),
 • Konfiguracja RM/T configuration
 • 2 x Port szeregowy RS232, 1 x port USB
 • Metalowa obudowa
 • Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 • Alarmy dź,wię,kowe
 • Port EPO (Emergency Power-Off)
 • Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego pod UPS 100.000 Euro
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Specyfikacja techniczna
 • Moc pozorna [VA]: 1000 ,
 • Napię,cie wejś,ciowe [V]: 220 - 240 ,
 • Napię,cie wyjś,ciowe [V]: 220 - 240 ,
 • Kształ,t napię,cia wyjś,ciowego: Sinus ,
 • Progi przeł,ą,czania: 162V/290V ,
 • Czas przeł,ą,czania: 4 milisekundy ,
 • Ś,redni czas ł,adowania: 8 godzin
 • Gniazda sieciowe: 8x IEC320 C13 ,
 • Gniazda zabezpieczają,ce linie danych: RJ-11 (Modem/Telefon) ,
 • Zł,ą,cza komunikacyjne: 1x RS232, 1x USB
 • Architektura: Line-interactive ,
 • Obudowa: Tower, Rack 2U ,
 • Chł,odzenie: 1x wiatrak ,
 • Zabezpieczenia: Przecią,ż,eniowe, Przepię,ciowe
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 163791
Producent CyberPower
Kod producenta PR1000ELCDRT2U
EAN 4712364141331
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje