Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCD 900W Tower (IEC C13)

CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCD 900W Tower (IEC C13)

Kod: 273657

1 617,51 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower UPS PR1000ELCD
Seria Professional Tower LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania dla urzą,dzeń, takich jak serwery o znaczeniu strategicznym, wyposaż,enie telekomunikacyjne i sprzę,t VoIP. Wbudowany AVR (automatyczny regulator napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia. Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition Management monitoruje stan UPSa, i umoż,liwia konfigurację, podstawowych funkcji. Opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych. , Zaobserwujesz 80% mniejsze wydzielanie ciepł,a. Opcjonalne zdalne zarzą,dzanie SNMP / HTTP (poprzez przeglą,darkę, www). ,

Przeznaczenie:
- Ś,rednie przedsię,biorstwo
- Centra magazynowania danych
- Sieć,, serwery, stacje robocze
- Wyposaż,enie przemysł,owe

Cechy produktu:
- Obudowa typu Tower
- Technologia GreenPower UPS
- Oszczę,dnoś,ć, do 75% energii
- Topologia Line Interactive
- Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu
- Automatyczny regulator napię,cia AVR
- Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition software
- 8 wyjś,ć, IEC
- Programowalna ochrona przeciwprzepię,ciowa, zapewniają,ca ochronę, przez zakł,ó,ceniami w , dostarczanej energii elektrycznej
- Peł,na cyfrowa kontrola oparta na technologii mikroprocesorowej
- Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI
- Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL
- Harmonogram zakoń,czenia pracy
- Automatyczny restart i ł,adowanie
- Interfejs USB
- Karta SNMP/HTTP (opcjonalnie)
- 1 x Port szeregowy RS232, 1 x port USB
- Metalowa obudowa
- Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
- Alarmy dź,wię,kowe
- Port EPO (Emergency Power-Off)
- Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego pod UPS 100.000 Euro

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

221 x 170 x 432 mm.

Waga18.9 kg
Informacje o gwarancji

- Urzą,dzenie: 24 miesię,cy
- Bateria: 12 miesię,cy

Specyfikacja techniczna

Pojemnoś,ć,:
- Pojemnoś,ć, (VA): 1000VA
- Pojemnoś,ć, (W): 900W
Wejś,cie:
- Czę,stotliwoś,ć,: 47Hz~,63Hz (czujnik automatyczny)
- Zł,ą,cze zasilania, wejś,ciowe , , IEC 320 C14
Wyjś,cie:
- 8 x IEC
- Charakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna , 230Vac +/- 5%
- Czę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 1%
- Czas przeł,ą,czenia (typowy): 4ms
Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
- Praca normalna: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego, bezpiecznik
- Praca na baterii: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego
- AVR: tryby Buck/ Double Boost
Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepię,ciowa: tak
- Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejś,cie/ jedno wyjś,cie)

Akcesoria w zestawie

- Jednostka UPS
- Podrę,cznik uż,ytkownika
- Pł,yta CD z aplikacją, PowerPanel®, Business Edition
- Przewó,d telefoniczny
- Przewó,d USB A+B
- Przewó,d RS232 (DB-9)
- Przewó,d zasilają,cy

Bateria

Bateria (bezobsł,ugowa):
- Napię,cie: 12V
- Pojemnoś,ć,: 12Ah
- Iloś,ć,: 2
- Wymienialne: Tak
- Czas do cał,kowitego nał,adowania: 8h
Czas podtrzymania:
- 50% obcią,ż,enia: 14min
- 100% obcią,ż,enia: 4min
Ostrzeż,enia diagnostyczne:
- Wskaź,niki: Praca normalna, praca baterii, AVR, poziom baterii, poziom obcią,ż,enia,
- Alarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie
Komunikacja:
- PowerPanel®, Business Edition
Zarzą,dzanie:
- Auto-Ł,adowanie: tak
- Test: tak

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 273657
Producent CyberPower
Kod producenta PR1000ELCD
EAN 4712364143809
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje