CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCD 900W Tower (IEC C13)

Be the first to review this product

PLN1,617.05
OR

CyberPower Cyber Power UPS PR1000ELCD 900W Tower (IEC C13)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

CyberPower UPS PR1000ELCD
Seria Professional Tower LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania dla urzą,dzeń, takich jak serwery o znaczeniu strategicznym, wyposaż,enie telekomunikacyjne i sprzę,t VoIP. Wbudowany AVR (automatyczny regulator napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia. Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition Management monitoruje stan UPSa, i umoż,liwia konfigurację, podstawowych funkcji. Opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych. , Zaobserwujesz 80% mniejsze wydzielanie ciepł,a. Opcjonalne zdalne zarzą,dzanie SNMP / HTTP (poprzez przeglą,darkę, www). ,

Przeznaczenie:
- Ś,rednie przedsię,biorstwo
- Centra magazynowania danych
- Sieć,, serwery, stacje robocze
- Wyposaż,enie przemysł,owe

Cechy produktu:
- Obudowa typu Tower
- Technologia GreenPower UPS
- Oszczę,dnoś,ć, do 75% energii
- Topologia Line Interactive
- Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu
- Automatyczny regulator napię,cia AVR
- Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition software
- 8 wyjś,ć, IEC
- Programowalna ochrona przeciwprzepię,ciowa, zapewniają,ca ochronę, przez zakł,ó,ceniami w , dostarczanej energii elektrycznej
- Peł,na cyfrowa kontrola oparta na technologii mikroprocesorowej
- Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI
- Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL
- Harmonogram zakoń,czenia pracy
- Automatyczny restart i ł,adowanie
- Interfejs USB
- Karta SNMP/HTTP (opcjonalnie)
- 1 x Port szeregowy RS232, 1 x port USB
- Metalowa obudowa
- Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
- Alarmy dź,wię,kowe
- Port EPO (Emergency Power-Off)
- Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego pod UPS 100.000 Euro

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

221 x 170 x 432 mm.

Waga18.9 kg
Informacje o gwarancji

- Urzą,dzenie: 24 miesię,cy
- Bateria: 12 miesię,cy

Specyfikacja techniczna

Pojemnoś,ć,:
- Pojemnoś,ć, (VA): 1000VA
- Pojemnoś,ć, (W): 900W
Wejś,cie:
- Czę,stotliwoś,ć,: 47Hz~,63Hz (czujnik automatyczny)
- Zł,ą,cze zasilania, wejś,ciowe , , IEC 320 C14
Wyjś,cie:
- 8 x IEC
- Charakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna , 230Vac +/- 5%
- Czę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 1%
- Czas przeł,ą,czenia (typowy): 4ms
Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
- Praca normalna: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego, bezpiecznik
- Praca na baterii: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego
- AVR: tryby Buck/ Double Boost
Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepię,ciowa: tak
- Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejś,cie/ jedno wyjś,cie)

Akcesoria w zestawie

- Jednostka UPS
- Podrę,cznik uż,ytkownika
- Pł,yta CD z aplikacją, PowerPanel®, Business Edition
- Przewó,d telefoniczny
- Przewó,d USB A+B
- Przewó,d RS232 (DB-9)
- Przewó,d zasilają,cy

Bateria

Bateria (bezobsł,ugowa):
- Napię,cie: 12V
- Pojemnoś,ć,: 12Ah
- Iloś,ć,: 2
- Wymienialne: Tak
- Czas do cał,kowitego nał,adowania: 8h
Czas podtrzymania:
- 50% obcią,ż,enia: 14min
- 100% obcią,ż,enia: 4min
Ostrzeż,enia diagnostyczne:
- Wskaź,niki: Praca normalna, praca baterii, AVR, poziom baterii, poziom obcią,ż,enia,
- Alarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie
Komunikacja:
- PowerPanel®, Business Edition
Zarzą,dzanie:
- Auto-Ł,adowanie: tak
- Test: tak

Additional Information

Kod 273657
Producent CyberPower
Kod producenta PR1000ELCD
EAN N/A
Strona www http://www.cyberpowersystems.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.