Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Cyber Power UPS CP900EPFCLCD 540W (Schuko)

CyberPower Cyber Power UPS CP900EPFCLCD 540W (Schuko)

Kod: 163790

738,74 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 3 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Seria Adaptive Sinewave LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania, dla urzą,dzeń, takich jak mniejsze serwery, wyposaż,enie telekomunikacyjne, sprzę,t VoIP, komputery stacjonarne etc, zaró,wno dla uż,ytkownikó,w domowych jak i mniejszych przedsię,biorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce, ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia.

Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych.

Standardowe oprogramowanie PowerPanel Personal Edition monitoruje stan UPSa, opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych ponadto technologia Adaptive Sinewave - zapewnia peł,ną, sinusoidę,, zgodną, z wymaganiami zasilaczy z ukł,adem Active PFC (aktywna poprawa wspó,ł,czynnika mocy).

 ,Seria Adaptive Sinewave oferuje niezmiennie czystą, falę, sinusoidalną, przy peł,nym zakresie mocy, podczas gdy rozwią,zania innych producentó,w utrzymują, czystą, falę, sinusoidalną, tylko do 20~,30% obcią,ż,enia, powyż,ej tych wartoś,ci UPS generuje sinusoidę, schodkową, (simulated).

Przeznaczenie

 • Uż,ytkownicy zasilaczy z Aktywnym PFC lub urzą,dzeń, wymagają,cych peł,nej sinusoidy
 • Ś,rednie przedsię,biorstwo SMB (serwery, stacje robocze)
 • Uż,ytkownicy domowi (gracze, piece, pompy do kominkó,w, etc.)

Cechy produktu

 • Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
 • Technologia GreenPower UPS,
 • Automatyczny regulator napię,cia AVR,
 • Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
 • Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
 • Automatyczny restart i ł,adowanie,
 • Interfejs USB,
 • Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 • Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel Personal Edition software,
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna
 • Moc:540 W
 • Moc pozorna:900 VA
 • Komunikacja z komputerem:USB
 • Liczba gniazd:6
 • Typ:Wolnostoją,cy
 • Czas pracy - 50% obcią,ż,enie9 min
 • Czas pracy - 100% obcią,ż,enie2 min
 • Czas przeł,ą,czenia:4 ms
 • Waga:6,6 kg
 • Wymiary:275 x 230 x 100 mm
 • Funkcja AVR:Tak
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 163790
Producent CyberPower
Kod producenta CP900EPFCLCD
EAN 4712364142468
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje