Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Słuchawki z mikrofonem Czerwono-szary 51EF0460AA000

Creative Słuchawki z mikrofonem Czerwono-szary 51EF0460AA000

Kod: 216687

432,66 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Czasy, kiedy trzeba był,o nosić, sł,uchawki do muzyki i do telefonu już, minę,ł,y. Ze sł,uchawkami Kreatywne WP-450 Bluetooth ®, moż,na cieszyć, się, najlepszą, jakoś,cią, dź,wię,ku.

Wbudowany w WP-450 zestaw sł,uchawkowy umoż,liwia wyraź,ne rozmowy z telefonu komó,rkowego a kiedy skoń,czysz rozmawiać,, sł,uchaj dalej , ulubionych utworó,w za pomocą, jednego kliknię,cia. Ponadto, wysokiej jakoś,ci dź,wię,k stereo Bluetooth z kompatybilnymi urzą,dzeniami, pozostawia wolne rę,ce a Ty moż,esz ró,bić, co chcesz.

Wersja skł,adana
Trwał,a konstrukcja skł,adanego pał,ą,ka sł,uchawek WP-450 pozwala na ich ł,atwe przechowywanie i transportowanie. Do zestawu doł,ą,czone jest takż,e etui podró,ż,ne.

Najwyż,sza jakoś,ć, dź,wię,ku
Precyzyjnie dostrojone przetworniki neodymowe zapewniają, wyrazisty dź,wię,k oraz najlepsze doznania w czasie sł,uchania muzyki i oglą,dania filmó,w, a ró,wnocześ,nie gwarantują, wyją,tkową, jakoś,ć, rozmó,w.

Czyste brzmienie rozmó,w
Ukryty mikrofon pozwala na prowadzenie krystalicznie czystych rozmó,w bez przeszkadzają,cego pał,ą,ka. Zastosowana w sł,uchawkach WP-450 technologia ClearSpeech Engine™, tł,umi hał,as i wzbogaca dź,wię,k, dlatego nie bę,dą, Ci już, przeszkadzał,y odgł,osy dobiegają,ce z otoczenia.

Bezproblemowa ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodowa
Kable ograniczają,ce Twoją, radoś,ć, ze sł,uchania muzyki i rozmawiania przez telefon? Zapomnij o tym. Podł,ą,cz sł,uchawki WP-450 poprzez Bluetooth do urzą,dzeń, stereo kompatybilnych z technologią, Bluetooth, takich jak telefony muzyczne, tablety czy laptopy, i rozkoszuj się, swobodą, w zasię,gu nawet 10 metró,w.

Niezró,wnane wraż,enia dź,wię,kowe
W sł,uchawkach WP-450 wykorzystano technologię, aptX, któ,ra zapewnia brak opó,ź,nień, i krystaliczną, czystoś,ć, dź,wię,ku przesył,anego za poś,rednictwem Bluetooth. Pozwolą, Ci one sł,uchać, muzyki i oglą,dać, filmy, cieszą,c się, nadzwyczajną, wiernoś,cią, odtwarzanych dź,wię,kó,w oraz doskonał,ą, synchronizacją, audio-wideo w urzą,dzeniach obsł,ugują,cych kodek aptX, takich jaki tablet Creative ZiiO lub najnowsze urzą,dzenia Apple Mac mini oraz iMac.

Sterowanie w zasię,gu palcó,w
Natychmiastowy dostę,p do przyciskó,w sterują,cych poł,ą,czeniami, odtwarzaniem i gł,oś,noś,cią, powoduje, ż,e wszelkie regulacje nie sprawiają, najmniejszych problemó,w.

Komfort dla uszu
Muszle wył,oż,one mię,kkim materiał,em skó,ropodobnym pozwalają, cieszyć, się, muzyką, w komfortowych warunkach, nawet przy wielogodzinnym uż,ytkowaniu.

Bezprzewodowe odtwarzanie dź,wię,ku z komputera
Nie stanowi ono już, problemu, nawet jeś,li masz komputer bez wbudowanego interfejsu Bluetooth. Rozbuduj go o moż,liwoś,ć, bezprzewodowego, dwukierunkowego przesył,ania dź,wię,ku dzię,ki nadajnikowi/odbiornikowi Creative BT-W1 Bluetooth USB (sprzedawany oddzielnie).

Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z iPadem, iPhonem oraz iPodem
Chcesz cieszyć, się, najwyż,szej jakoś,ci dź,wię,kiem stereo odtwarzanym z iPada, iPhona lub iPoda1? Wystarczy podł,ą,czyć, do niego nadajnik Creative BT-D5 Bluetooth (sprzedawany oddzielnie), a stanie się, bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania!

 ,

KonstrukcjaNauszne
TechnologiaaptX
Impedancja32 Ohm
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączaBrak
PołączenieBezprzewodowe
Pasmo przenoszenia

18 - 22000 Hz

MikrofonTak
Waga114 g
Pozostałe parametry

Zestaw sł,uchawkowy Bateria - akumulator - litowo-jonowy
Pojemnoś,ć, 240 mAh
Czas trwania (do) 9 godzin

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 216687
Producent Creative
Kod producenta 51EF0460AA000
EAN 5390660179167
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje