Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative 51EF0580AA001

Creative 51EF0580AA001
359,47 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Hitz WP380
Wysokiej jakoś,ci bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy z NFC.
Dzię,ki sł,uchawkom Creative Hitz WP380 podł,ą,czenie urzą,dzeń, z funkcją, Bluetooth nigdy nie był,o prostsze. Technologia NFC Bluetooth®, 3.0 pozwala na ł,atwe parowanie urzą,dzeń, za pomocą, jednego dotknię,cia. Dzię,ki wbudowanym kodekom HD audio aptX i AAC moż,esz korzystać, z bezprzewodowego przesył,ania muzyki z niską, latencją, bez utraty jakoś,ci dź,wię,ku.

Proste i znakomite odtwarzanie bezprzewodowe
Solidne odtwarzanie dź,wię,ku
Wzmacniają,ce basy przetworniki neodymowe 34 mm zapewniają, dynamiczne odtwarzanie dź,wię,ku - idealne, by cieszyć, się, brzmieniem najnowszych przebojó,w tanecznych.

Poł,ą,czenie za pomocą, jednego dotknię,cia
Zintegrowana technologia NFC pozwala na bezprzewodowe poł,ą,czenie kompatybilnych smartfonó,w lub tabletó,w poprzez zbliż,enie Twojego urzą,dzenia przenoś,nego do sł,uchawek.

Jakoś,ć, odtwarzania HD bez kabli
Zestaw sł,uchawkowy Creative Hitz WP380 zapewnia dź,wię,k w jakoś,ci HD dzię,ki kodekom aptX®, i AAC gwarantują,cym najlepsze bezprzewodowe brzmienie z urzą,dzeń, z funkcją, Bluetooth.

Dź,wię,k bez opó,ź,nień,
Technologia FastStream pozwala na przesył,anie dź,wię,ku dwukierunkowo z niską, latencją, oraz umoż,liwia komunikację, gł,osową, poprzez nadajnik/odbiornik Creative BT-W1 Bluetooth (sprzedawany oddzielnie).

Czysty dź,wię,k podczas rozmó,w
Wbudowany mikrofon z technologią, ClearSpeech™, Engine skutecznie tł,umi hał,as i cyfrowo wzbogaca jakoś,ć, dź,wię,ku, dzię,ki czemu dź,wię,k podczas rozmó,w jest gł,oś,ny i wyraź,ny.
Co wię,cej, jest on przystosowany do standardu HD Voice i zapewnia realistyczną, jakoś,ć, rozmó,w prowadzonych przez smartfony i w sieciach komó,rkowych obsł,ugują,cych ten standard.

Sł,uchaj tak, jak chcesz
Zestaw sł,uchawkowy jest wyposaż,ony w dobrej jakoś,ci nieplą,czą,cy się,, odpinany pł,aski kabel audio, dzię,ki któ,remu moż,esz sł,uchać, muzyki w tradycyjny sposó,b, bez koniecznoś,ci przeprowadzania parowania urzą,dzeń,

Wygodne przechowywanie i przenoszenie
Aby uł,atwić, podró,ż,owanie, doł,ą,czyliś,my do zestawu mię,kkie etui podró,ż,ne dla dodatkowej wygody.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothMultipoint
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)18 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)22 kHz
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga150 g
Pozostałe parametry

Akcesoria w zestawie:
- 1 odpinany pł,aski kabel audio (1,2 m),
- pozł,acana wtyczka stereo 2,5 mm –, 3,5 mm
- 1 etui podró,ż,ne
- 1 Kabel do ł,adowania przez USB (1 m)

Kodek audioaptX:
- AAC
- mSBC
- SBC
- FastStream*

*Technologia FastStream pozwala na przesył,anie dź,wię,ku dwukierunkowo z niską, latencją, i umoż,liwia komunikację, gł,osową, poprzez nadajnik/odbiornik Creative BT-W1 Bluetooth USB.
Ochrona zawartoś,ciSCMS-T
Zasię,g dział,ania: do 10 m.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 518681
Producent Creative
Kod producenta 51EF0580AA001
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje