Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative WebCam Live! Cam Connect HD

Creative WebCam Live! Cam Connect HD

Kod: 208734

258,14 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Kamera został,a wyposaż,ona w szerokoką,tny obiektyw z systemem automatycznego ustawiania ostroś,ci LiquidCrystal, któ,ry pozwala rejestrować, oraz odtwarzać, wideo 720p HD z czę,stotliwoś,cią, 30 klatek na sekundę,. Za jakoś,ć, dź,wię,ku odpowiada wbudowany mikrofon z ukł,adem redukcji szumó,w pozwalają,cy pozbyć, się, odgł,osó,w z otoczenia.
 ,
Creative zadbał, takż,e o funkcjonalnoś,ć, zestawu poprzez doł,ą,czone oprogramowanie. System Live! Central 3 zawiera zestaw zabawnych efektó,w wideo i gł,osowych do wykorzystania podczas rozmó,w, opcję, kontroli rodzicielskiej oraz funkcję,, dzię,ki któ,rej moż,emy monitorować, swó,j dom i miejsce pracy za poś,rednictwem telefonu komó,rkowego i komputera.

Matryca

Matryca: Matryca ś,wiatł,oczuł,a HD 720p
Rozdzielczoś,ć, wideo: 1280 x 720
Rozdzielczoś,ć, zdję,ć,: 8 megapikseli

Cechy i funkcjeefekty dźwiękowe FX
InterfejsUSB
Dołączone oprogramowanie

Creative Live! Central 3
Obsł,uga ekranu dotykowego#
Udostę,pnianie on-line
Oprogramowanie do tworzenia awataró,w/Avatar Creator
Efekty wizualne i dź,wię,kowe
Program do montowania filmó,w
Desktop Share
Media Show
Nadzó,r rodzicielski
Klient GotoCamera
MobileCamStreamer

# Ekran dotykowy dział,a jedynie po wł,ą,czeniu funkcji ekranu dotykowego w systemie Windows 7.

Akcesoria w zestawie

Creative Live! Cam Connect HD
Wieloję,zyczna skró,cona instrukcja obsł,ugi
Pł,yta CD z oprogramowaniem instalacyjnym

Pozostałe parametry

Funkcja autofokusa
Uniwersalna podstawa
Dł,ugoś,ć, przewodu: 1,5 metra
Szybki port USB 2.0

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 208734
Producent Creative
Kod producenta 73VF075000001
EAN 5390660176395
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje