Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative MA 930 czarne słuchawki douszne z mikrofonem

Creative MA 930 czarne słuchawki douszne z mikrofonem

Kod: 270255

247,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki przenoś,ne o wysokiej jakoś,ci dla smartfonó,w

Wysoka jakoś,ć,, komunikacja i mobilnoś,ć, - wszystko to ł,ą,czą, w sobie sł,uchawki Creative MA930. Wyposaż,one we wbudowany mikrofon obsł,ugiwany za pomocą, jednego przycisku pozwalają,cy odbierać, poł,ą,czenia i zatrzymywać, odtwarzanie muzyki za pomocą, smartfonó,w z systemem Android™, oraz innych smartfonó,w. Ponadto wyją,tkowy adapter umoż,liwiają,cy podł,ą,czenie sł,uchawek do komputera pozwala na korzystanie z programu Skype™, i innych podobnych aplikacji za poś,rednictwem laptopa. Wyposaż,one w jedne z najmniejszych na ś,wiecie miniaturowych przetwornikó,w 6 mm zapewniają, doskonał,e brzmienie, kiedy oddajesz się, rozrywce lub prowadzisz rozmowy. Dzię,ki dousznej konstrukcji zapewniają,cej izolację, akustyczną, sł,uchawki MA930 pozwalają, Ci w spokoju cieszyć, się, muzyką,, filmami i rozmowami. Wybierz je już, dziś, i zdobą,dź, nowego przenoś,nego towarzysza.

Sterowanie i komunikacja
Wbudowany mikrofon z jednym przyciskiem pozwala na wygodne sterowanie wznawianiem/zatrzymywaniem odtwarzania oraz odbieraniem/koń,czeniem poł,ą,czeń, prowadzonych za pomocą, smartfonó,w z systemem Android. Dostę,pne na rynku aplikacje dla systemu Android sł,uż,ą,ce do obsł,ugi sł,uchawek (dostę,pne osobno) mogą, zapewnić, dodatkowe funkcje sterowania utworami i poziomem gł,oś,noś,ci. Sł,uchawki wspó,ł,pracują, ró,wnież, z urzą,dzeniami z systemem Apple®, iOS oraz innymi smartfonami.

Doskonał,a jakoś,ć,
Wyposaż,one w jedne z najmniejszych na ś,wiecie miniaturowych przetwornikó,w 6 mm sł,uchawki moż,na wsuną,ć, gł,ę,biej w przewó,d sł,uchowy, dzię,ki czemu uzyskuje się, wyż,szą, jakoś,ć, dź,wię,ku przy niż,szym poziomie gł,oś,noś,ci, pozwala to na bardziej naturalne korzystanie z rozrywki i czystszy dź,wię,k gł,osu podczas uż,ywania urzą,dzeń, przenoś,nych.

Mobilni pracownicy
Jeś,li chcesz wykonać, poł,ą,czenie za pomocą, laptopa i programu Skype, Google Talk™, lub innej aplikacji VoIP, moż,esz skorzystać, z porę,cznego adaptera komputerowego doł,ą,czonego do MA930. Rozdziela on pojedynczy 4-stykowy wtyk sł,uchawek na wejś,cie mikrofonowe i wyjś,cie audio, co pozwala na podł,ą,czenie ich do laptopa.

Izolacja akustyczna i dwa sposoby noszenia
Konstrukcja douszna zapewniają,ca izolację, akustyczną, pozwala na korzystanie ze sł,uchawek w tradycyjny sposó,b lub zał,oż,enie kabla za uszy, co zapobiega ich wypadaniu. Zgł,oszone do opatentowania obracają,ce się, koń,có,wki umoż,liwiają, dopasowanie sposobu noszenia wkł,adek dousznych do indywidualnych preferencji.

Idealne dopasowanie
Mię,kkie silikonowe wkł,adki douszne w 3 rozmiarach zapewniają, komfortowe dopasowanie sł,uchawek.

Wygoda w podró,ż,y
W zestawie znajduje się, mię,kkie etui, w któ,rym moż,esz przechowywać, swoje sł,uchawki, kiedy z nich nie korzystasz.

KonstrukcjaDouszne
TechnologiaTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
PołączeniePrzewodowe
Impedancja16 Ohm
Pasmo przenoszenia

20 Hz ~, 20 kHz

Czułość105 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
Waga12 g
Pozostałe parametry

Mikrofon
Typ: Mikrofon wielokierunkowy
Impedancja: <,2,2 kilooma
Zawartoś,ć, opakowania
 , 1 para sł,uchawek Creative MA930
 , 1 adapter komputerowy
 , 1 para silikonowych wkł,adek dousznych w rozmiarach S, M i L
 , 1 etui podró,ż,ne

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 270255
Producent Creative
Kod producenta 51EF0300AA004
EAN 5390660180590
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje