Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Inspire S2 Wireless 2.1

Creative Inspire S2 Wireless 2.1

Kod: 109007

277,37 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Inspire S2 Wireless

Uwolnij swoją, muzykę, dzię,ki bezprzewodowemu zestawowi gł,oś,nikó,w

Odkryj na nowo ś,wiat dź,wię,kó,w dzię,ki zestawowi gł,oś,nikowemu Creative Inspire S2 Wireless obsł,ugują,cemu bezprzewodową, technologię, Bluetooth®,. Teraz moż,esz przesył,ać, muzykę, z dowolnego bezprzewodowego urzą,dzenia Bluetooth z każ,dego miejsca w pokoju. Przemień, swó,j notebook lub komputer w bezprzewodowy odtwarzacz muzyki dzię,ki doł,ą,czonemu do zestawu nadajnikowi USB Bluetooth. Dynamiczny i czysty dź,wię,k zapewniają, dwa niewielkie gł,oś,niki satelitarne wysokiej jakoś,ci oraz niezwykle wydajny gł,oś,nik niskotonowy Creative DIRECT-THROW dostarczają,cy dynamicznych basó,w i nadaje muzyce ż,ywsze brzmienia! Zestaw Inspire S2 Wireless moż,na szybko i ł,atwo podł,ą,czyć,, dzię,ki czemu moż,esz w peł,ni zapanować, nad swoją, muzyką,!

 ,

 • Bezprzewodowa technologia Bluetooth®,. Dla bezproblemowego bezprzewodowego strumieniowego przesył,ania muzyki wysokiej jakoś,ci z dowolnego notebooka, komputera stacjonarnego lub urzą,dzenia przenoś,nego obsł,ugują,cego technologię, stereo Bluetooth. Dzię,ki bezprzewodowemu zestawowi muzykę, moż,na odtwarzać, na gł,oś,nikach umieszczonych w dowolnej czę,ś,ci pokoju lub domu (do 10 metró,w*).
 • W prosty sposó,b przemienia notebook w bezprzewodowy odtwarzacz muzyki dzię,ki doł,ą,czonemu nadajnikowi USB Bluetooth —, bez potrzeby instalowania sterownikó,w.
 • Niezwykle wydajny gł,oś,nik niskotonowy Creative DIRECT-THROW —, dostarcza dynamiczne pasmo ś,rodkowe z basem zapewniają,cym niesamowite wraż,enia dź,wię,kowe podczas sł,uchania muzyki i korzystania z gier.
 • Kodek audio apt-X®, umoż,liwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z bardzo wysoką, jakoś,cią, i przy niewielkich opó,ź,nieniach.
 • Wydajne membrany o ś,rednicy dwó,ch cali dostarczają, zró,wnoważ,ony, dynamiczny i czysty dź,wię,k dostosowany do każ,dego rodzaju rozrywki.
 • Elegancki wyglą,d i niewielkie rozmiary pozwalają, na optymalne zagospodarowanie przestrzeni, co czyni z tego zestawu doskonał,e uzupeł,nienie notebooka lub odtwarzacza MP3. Dzię,ki niewielkim rozmiarom ten zestaw gł,oś,nikowy idealnie pasuje do każ,dego miejsca.
 • Wyjś,cie sł,uchawkowe umoż,liwia sł,uchanie muzyki w pojedynkę,, a wejś,cie Aux pozwala na podł,ą,czenie odtwarzacza MP3. Wygodne i ł,atwe sterowanie zasilaniem i gł,oś,noś,cią, daje jeszcze wię,kszą, kontrolę, nad muzyką,.
Zalecane zastosowaniaDo użytkowania na zewnątrz / przenośne
Regulatory/KomunikacjaDodatkowe gniazdo wejściowe
Moc głośników

7 W RMS na kanał, (2 kanał,y)
Gł,oś,nik niskotonowy o mocy 19 W RMS

 ,

 ,

 ,

Pasmo przenoszenia

40 Hz ~, 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu75 dB
Sposób połączeniaKabel
Wymiary

Gł,oś,nik (7,4 x 7,3 x 10,3) w cm,

gł,oś,nik niskotonowy (23,2 x 18 x 20) w cm

 ,

Waga1.3 kg
Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

 • Moc gł,oś,nikó,w:
  • 7 W RMS na kanał, (2 kanał,y)
  • Gł,oś,nik niskotonowy o mocy 19 W RMS
 • Pasmo przenoszenia: 40 Hz ~, 20 kHz
 • Stosunek sygnał,u do szumu (SNR): 75 dB
 • Wersja Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
 • Obsł,ugiwane profile Bluetooth:
  • A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth)*
  • AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth)**
 • Pasmo przenoszenia: 2.4 GHz
 • Zakres dział,ania: do 10 metró,w (Pomiar na otwartej przestrzeni. Ś,ciany i inne przeszkody mogą, wpł,yną,ć, na zasię,g urzą,dzenia).
 • Wymiary (gł,. x szer. x wys.): Gł,oś,nik (7,4 x 7,3 x 10,3) w cm, gł,oś,nik niskotonowy (23,2 x 18 x 20) w cm
 • Waga produktu: Gł,oś,nik (320 g), gł,oś,nik niskotonowy (1 kg)
Liczba kanałów audio2.1
KolorCzarny
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 109007
Producent Creative
Kod producenta 51MF0390AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje