Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative 51EF0530AA000

Creative 51EF0530AA000

Kod: 270251

134,12 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Stylowe sł,uchawki przenoś,ne do prowadzenia rozmó,w i sł,uchania muzyki

Prowadź, rozmowy o krystalicznej jakoś,ci dź,wię,ku, uż,ywają,c stylowych sł,uchawek dousznych HS-660i2 z regulacją, gł,oś,noś,ci na przewodzie i wbudowanym mikrofonem do rozmó,w gł,osowych. Ciesz się, niezwykle pł,ynnym odtwarzaniem dź,wię,ku zapewnianym przez unikatowe komory akustyczne z kanał,em ukoś,nym i najwyż,szej klasy przetworniki neodymowe, któ,re gwarantują, ciekawe brzmienie i gł,ę,bokie basy z urzą,dzeń, iPod®,, iPhone®, i iPad®,. Sł,uchawki blokują, niechciane hał,asy, dzię,ki czemu moż,liwe jest wyraź,ne odtwarzanie muzyki przy niż,szym poziomie gł,oś,noś,ci. Zestaw wyposaż,ony jest w mię,kkie wkł,adki douszne w kilku rozmiarach umoż,liwiają,ce dopasowanie sł,uchawek HS-660i2.

Ł,atwoś,ć, obsł,ugi
Szybki dostę,p do wbudowanego systemu zdalnego sterowania z mikrofonem oraz sterownikami gł,oś,noś,ci i odtwarzania/poł,ą,czeń,.

Nieskazitelna muzyka
Wysokowydajne neodymowe przetworniki 9 mm zapewniają, dynamiczne i peł,ne brzmienie gł,ę,bokich basó,w podczas korzystania z urzą,dzeń, iPod, iPhone lub iPad.

Komora akustyczna z kanał,em ukoś,nym
Idealnie dopasowane do kształ,tu ucha sł,uchawki zawierają, unikatowe komory akustyczne z kanał,em ukoś,nym, zapewniają,c wyją,tkową, pł,ynnoś,ć, odtwarzanej muzyki w cał,ym zakresie.

Wytł,umianie dź,wię,kó,w z otoczenia
Dzię,ki specjalnej dousznej konstrukcji zapewniona zostaje izolacja akustyczna i blokada dź,wię,kó,w zewnę,trznych.

Idealne dopasowanie
Mię,kkie silikonowe wkł,adki douszne w 3 rozmiarach zapewniają, komfortowe dopasowanie sł,uchawek.

Stworzone z myś,lą, o urzą,dzeniach iPod, iPhone i iPad
Zaprojektowane zgodnie z najwyż,szymi standardami wydajnoś,ci, umoż,liwiają,ce optymalne odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmó,w przez cyfrowe urzą,dzenia firmy Apple.

 ,

KonstrukcjaDouszne
TechnologiaTłumienie dźwięków z otoczenia
Impedancja16 Ohm
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaBrak danych
PołączeniePrzewodowe
Pasmo przenoszenia

Sł,uchawki: 6 Hz ~, 23 kHz
Mikrofon:  ,60 Hz ~, 12 kHz

Czułość106 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
Waga11 g
Pozostałe parametry

Zł,ą,cze: 3.5mm
Regulacja gł,oś,noś,ci

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 270251
Producent Creative
Kod producenta 51EF0530AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje