Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Zasilacz V750 Gold 750W

Cooler Master Zasilacz V750 Gold 750W

Kod: 941968

568,07 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacz Cooler Master V750 to w peł,ni modularne rozwią,zanie wzbogacone zaawansowanymi technologiami takimi jak obwó,d 3D czy w 100% japoń,skie kondensatory, oferują,ce podwyż,szoną, wydajnoś,ć, oraz lepsze oddawanie ciepł,a.
Przez modularnoś,ć, nie należ,y rozumieć, wył,ą,cznie moż,liwoś,ci odpinania kabli, V550 wykracza pozna to standardowe już, rozwią,zanie modularnoś,ć, dotyczy ró,wnież, obwodó,w elektrycznych wewną,trz zasilacza- dzię,ki temu rozwią,zaniu już, w procesie produkcji moż,na był,o zredukować, iloś,ć, okablowania wewną,trz, zmniejszają,c tym samym iloś,ć, zakł,ó,ceń, sygnał,u czy przesł,uchó,w. Efekt? Czysta moc bez zakł,ó,ceń, i wię,ksza wydajnoś,ć, - sprawnoś,ć, na poziomie 92% przy typowym obcią,ż,eniu potwierdza certyfikat 80 PLUS Gold. Co jest ró,wnież, charakterystyczne V550 jest mniejszy od typowych zasilaczy 180mm jego dł,ugoś,ć, to 140 mm czyli 22% mniej od standardowych zasilaczy ATX.

Cechy urzą,dzenia:
- Unikalna konstrukcja obwodó,w 3D zapewni jeszcze lepszą, wydajnoś,ć, oraz oddawanie ciepł,a, zmniejszają,c jednocześ,nie iloś,ć, kabli z czym wią,ż,e się, mniejsza iloś,ć, zakł,ó,ceń, na liniach
- Modularny system okablowania uż,ywaj tylko tych kabli, któ,rych potrzebujesz, dzię,ki mniejszej iloś,ć, zbę,dnych kabli wewną,trz obudowy zyskuje się, lepszy przepł,yw powietrza
- Pł,askie kable zasilają,ce dla ł,atwiejszego ukł,adu oraz porzą,dku wewną,trz obudowy
- Zaprojektowany specjalnie moduł, DC-DC zapewni wyż,szą, wydajnoś,ć, oraz stabilnoś,ć, napię,ć,
- 100% japoń,skie kondensatory zapewnią, ś,wietną, wydajnoś,ć, i dł,ugą, ż,ywotnoś,ć,
- Wentylator Silencio FP wył,ą,czny projekt Cooler Master cicha praca, odpornoś,ć, IP6X oraz wię,kszy przepł,yw powietrza dzię,ki ł,oż,ysku LDB
- Certyfikat 80 PLUS Gold

Wentylator12 cm
PFCAktywny
Ilość złącz zas. MOLEX6
Ilość złącz zas. Floppy1
Ilość złącz zas. SATA8
Ilość złącz zas. 4-pin 12V0
Ilość złącz zas. 8-pin 12V1
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V0
Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin0
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin4
Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin0
Złącze zas. MB20 + 4 pin
Zasilacz modularnyTak
Wymiary

86 x 140 x 150 cm.

Certyfikat 80+80 PLUS Gold
Akcesoria w zestawie

Zestaw kabli

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 941968
Producent Cooler Master
Kod producenta RS-750-AFBA-G1, RS750-AFBAG1-EU
EAN 4719512048276
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje