Cooler Master NotePad ErgoStand III

Oceń ten produkt jako pierwszy

168,33 zł

Cooler Master NotePad ErgoStand III

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Szczegóły

Opis

Cooler Master ErgoStand III to jednocześ,nie podstawka chł,odzą,ca jak i stacja dokują,ca przeznaczona do notebookó,w o maksymalnej przeką,tnej ekranu 17 oraz do urzą,dzeń, mobilnych typu tablet. Wyposaż,ona w ogromny 230 mm ultra cichy wentylator, bazują,cy na nowoczesnym ł,oż,ysku Loop Dynamic zapewnia przepł,yw powietrza o iloś,ci 72 metró,w sześ,ciennych na minutę,. Poziom hał,asu jaki generuje wiatrak wynosi zaledwie 21 dBA, co jest poró,wnywalne do szelestu liś,ci na lekkim wietrze.

Nowa podstawka dzię,ki poł,ą,czeniu nowoczesnej technologii i ekskluzywnego designu, oferuje wysoką, skutecznoś,ć, chł,odzenia i dł,uż,szą, ż,ywotnoś,ć,. Wbudowany regulator prę,dkoś,ci wentylatora pozwala na dostosowanie jego wydajnoś,ci w zależ,noś,ci od potrzeb, dzię,ki czemu Ergostand III idealnie nadaje się, do uż,ytkowania w domu i w pracy. Przedni panel podstawki w postaci eleganckiej siatki moż,na w ł,atwy sposó,b zdemontować, i zapewnić, sobie dostę,p do wentylatora w celu wyczyszczenia go czy konserwacji.

Cooler Master ErgoStand III jest idealnym narzę,dziem do pracy z laptopem lub tabletem, sprawiają,c ż,e korzystanie z tych urzą,dzeń, staje się, bardziej komfortowe. Uż,ytkownik ma do wyboru 6 ustawień, wysokoś,ci i ką,ta nachylenia. Regulowane uchwyty antypoś,lizgowe są, przystosowane do obsł,ugi laptopa o przeką,tnej 17 oraz mniejszych urzą,dzeń, takich jak tablet. Po zakoń,czonej pracy moż,na w szybki sposó,b schować, uchwyty, dzię,ki czemu urzą,dzenie nie sprawia kł,opotu podczas transportu.
Dowiedz się, wię,cej na temat ergonomii i zastosowań, podstawki na Cooler Master University www.cmuniversity.net

Dla maksymalnej wygody ErgoStand III wyposaż,ono w 4 porty USB, dzię,ki czemu uż,ytkownik ma moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowej myszy, klawiatury czy pamię,ci flash bez utraty istnieją,cych poł,ą,czeń, USB. Przemyś,lany system haczykó,w i profilowanych zagł,ę,bień, pozwala na schowanie kabli i utrzymanie stanowiska pracy w jak najwię,kszym porzą,dku.

ChłodzenieTak
Wentylator23 cm
Liczba wentylatorów1
Prędkość wentylatora (maks.)800 obr./min
Przepływ powietrza72 cfm
Regulacja obrotówTak
Głośność21 dB
Hub USB4 porty
Funkcje specjalne0
MateriałTworzywo sztuczne
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

385 x 280 x 46.7 - 225.5 mm

Waga1.21 kg
Pozostałe parametry0
Złącza wejścia / wyjścia

- 4x USB 2.0
- 1x miniUSB
- 1x microUSB

Informacje dodatkowe

Kod 748954
Producent Cooler Master
Kod producenta R9-NBS-E32K-GP
EAN 4719512047378
Strona www http://www.coolermaster.com

Tagi produktów

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.