Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master NotePad ErgoStand III

Cooler Master NotePad ErgoStand III

Kod: 748954

152,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cooler Master ErgoStand III to jednocześ,nie podstawka chł,odzą,ca jak i stacja dokują,ca przeznaczona do notebookó,w o maksymalnej przeką,tnej ekranu 17 oraz do urzą,dzeń, mobilnych typu tablet. Wyposaż,ona w ogromny 230 mm ultra cichy wentylator, bazują,cy na nowoczesnym ł,oż,ysku Loop Dynamic zapewnia przepł,yw powietrza o iloś,ci 72 metró,w sześ,ciennych na minutę,. Poziom hał,asu jaki generuje wiatrak wynosi zaledwie 21 dBA, co jest poró,wnywalne do szelestu liś,ci na lekkim wietrze.

Nowa podstawka dzię,ki poł,ą,czeniu nowoczesnej technologii i ekskluzywnego designu, oferuje wysoką, skutecznoś,ć, chł,odzenia i dł,uż,szą, ż,ywotnoś,ć,. Wbudowany regulator prę,dkoś,ci wentylatora pozwala na dostosowanie jego wydajnoś,ci w zależ,noś,ci od potrzeb, dzię,ki czemu Ergostand III idealnie nadaje się, do uż,ytkowania w domu i w pracy. Przedni panel podstawki w postaci eleganckiej siatki moż,na w ł,atwy sposó,b zdemontować, i zapewnić, sobie dostę,p do wentylatora w celu wyczyszczenia go czy konserwacji.

Cooler Master ErgoStand III jest idealnym narzę,dziem do pracy z laptopem lub tabletem, sprawiają,c ż,e korzystanie z tych urzą,dzeń, staje się, bardziej komfortowe. Uż,ytkownik ma do wyboru 6 ustawień, wysokoś,ci i ką,ta nachylenia. Regulowane uchwyty antypoś,lizgowe są, przystosowane do obsł,ugi laptopa o przeką,tnej 17 oraz mniejszych urzą,dzeń, takich jak tablet. Po zakoń,czonej pracy moż,na w szybki sposó,b schować, uchwyty, dzię,ki czemu urzą,dzenie nie sprawia kł,opotu podczas transportu.
Dowiedz się, wię,cej na temat ergonomii i zastosowań, podstawki na Cooler Master University www.cmuniversity.net

Dla maksymalnej wygody ErgoStand III wyposaż,ono w 4 porty USB, dzię,ki czemu uż,ytkownik ma moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowej myszy, klawiatury czy pamię,ci flash bez utraty istnieją,cych poł,ą,czeń, USB. Przemyś,lany system haczykó,w i profilowanych zagł,ę,bień, pozwala na schowanie kabli i utrzymanie stanowiska pracy w jak najwię,kszym porzą,dku.

ChłodzenieTak
Wentylator23 cm
Liczba wentylatorów1
Prędkość wentylatora (maks.)800 obr./min
Przepływ powietrza72 cfm
Regulacja obrotówTak
Głośność21 dB
Hub USB4 porty
Funkcje specjalne0
MateriałTworzywo sztuczne
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

385 x 280 x 46.7 - 225.5 mm

Waga1.21 kg
Pozostałe parametry0
Złącza wejścia / wyjścia

- 4x USB 2.0
- 1x miniUSB
- 1x microUSB

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 748954
Producent Cooler Master
Kod producenta R9-NBS-E32K-GP
EAN 4719512047378
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje