Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Klawiatura QuickFire Ultimate Niebieski SGK-4011-GKCL2

Cooler Master Klawiatura QuickFire Ultimate Niebieski SGK-4011-GKCL2

Kod: 709046

477,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CM Storm Quick Fire Ultimate - peł,nowymiarowa klawiatura mechaniczna o olbrzymim potencjale.
Klawiatura posiada przeł,ą,czniki Cherry MX Brown, z kolei technologia NKRO pozwoli klawiaturze bezbł,ę,dnie zarejestrować, dowolną, iloś,ć, wciś,nię,tych klawiszy nie ograniczają,c tym samym potencjał,u superszybkich przeł,ą,cznikó,w - szybsza reakcja klawisza, oraz skró,cony czas opó,ź,nienia pozwoli zyskać, cenne chwile nad przeciwnikiem. Cał,oś,ci dopeł,nia peł,ne podś,wietlenie LED pozwalają,ce bez przeszkó,d grać, nawet po zmroku, oddają,c się, wielogodzinnym nocnym sesjom.

Cechy urzą,dzenia:
- Peł,ne podś,wietlenie LED: 3 tryby oraz 5 poziomó,w podś,wietlenia
- NKRO po USB pozwoli na wduszenie dowolnej iloś,ci klawiszy
- Przeł,ą,czniki mechaniczne CHERRY MX Blue
- Pokryte antypoś,lizgową, powł,oką, klawisze oraz nakł,adane laserowo nadruki
- Stalowa pł,ytka wzmacniają,ca konstrukcję, oraz zapewniają,ca stabilnoś,ć,
- 7 klawiszy multimedialnych
- Odczepiany kabel USB w oplocie, oraz specjalne ż,ł,obienia na kabel umoż,liwiają,ce wyjś,cia kabla wg. preferencji uż,ytkownika
- Moż,liwoś,ć, deaktywacji klawiszy Windows

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

31 x 454 x 155 mm.

Pozostałe parametry

Dł,ugoś,ć, przewodu: 180 cm.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 709046
Producent Cooler Master
Kod producenta SGK-4011-GKCL2
EAN 4719512040768
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje