Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cisco Systems Router CISCO2811-HSEC/K9

Cisco Systems Router CISCO2811-HSEC/K9

Kod: 451103

12 322,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cisco 2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D

Routery z serii Cisco 2800 Integrated Services Router umoż,liwiają, mał,ym przedsię,biorstwom korzystanie z takich samych moż,liwoś,ci, jakie mają, wielkie przedsię,biorstwa, ł,ą,czą,c obsł,ugę, wielu usł,ug (transmisja danych, gł,osu, wideo i faksó,w), elastyczne konfiguracje sieci lokalnej i rozległ,ej, opcje zabezpieczeń,, wysoko wydajne procesory, system dostarczania zawartoś,ci zintegrowany w routerze (wymaga opcjonalnego moduł,u) oraz ochronę, inwestycji. Wszystkie te zalety są, zawarte w jednym kompaktowym rozwią,zaniu.

Dzię,ki modularnoś,ci urzą,dzeń, z serii Cisco 2800 mał,e przedsię,biorstwa mogą, modernizować, swoje sieci zgodnie z moż,liwoś,ciami budż,etu i potrzebami aplikacji biznesowych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 451103
Producent Cisco Systems
Kod producenta CISCO2811-HSEC/K9
EAN 0746320972145
Strona www http://www.cisco.com/web/PL
Recenzje