Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon PCD-450 A4

Canon PCD-450 A4

Kod: 107863

1 908,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ta niewielka, niezwykle szybka, nabiurkowa, monochromatyczna kopiarka cyfrowa umoż,liwia kopiowanie dwustronne, drukowanie i skanowanie —, aby poprawić, wydajnoś,ć, mał,ych biur o duż,ym natę,ż,eniu pracy. Jest ł,atwa w uż,yciu i energooszczę,dna.

Funkcje
 ,-Laserowe kopiowanie i drukowanie z szybkoś,cią, 22 str./min
 ,-Automatyczne, dwustronne kopiowanie, drukowanie i skanowanie.
 ,-Czas pierwszego wydruku do 9 sekund
 ,-Automatyczny dwustronny podajnik dokumentó,w na 50 arkuszy
 ,-Zerowy czas nagrzewania dzię,ki funkcji utrwalania na ż,ą,danie
 ,-Energooszczę,dnoś,ć,

Wszechstronna i bardzo wydajna nabiurkowa kopiarka cyfrowa

Szybkie, profesjonalne kopiowanie niewielkim urzą,dzeniem
Doskonał,a do uż,ytku prywatnego lub w mał,ych biurach o duż,ym natę,ż,eniu pracy —, ta niewielka osobista kopiarka cyfrowa zaspokaja wszystkie potrzeby zwią,zane z kopiowaniem szybko i wydajnie. Ł,atwa w obsł,udze i niezawodna —, dostarcza wysokiej jakoś,ci wydruki laserowe z szybkoś,cią, 22 kopii na minutę,.

Wydajne, automatyczne kopiowanie dwustronne, drukowanie i skanowanie

Wię,ksza wydajnoś,ć, dzię,ki automatycznemu, dwustronnemu kopiowaniu, drukowaniu i skanowaniu. Mniejsze koszty papieru i ochrona cennych zasobó,w ś,rodowiska naturalnego dzię,ki mniejszemu zuż,yciu papieru. Automatyczny dwustronny podajnik dokumentó,w na 50 arkuszy umoż,liwia ł,atwe i szybkie, automatyczne, dwustronne kopiowanie i skanowanie wielostronicowych dokumentó,w z szybkoś,cią, do 22 str./min.

Oszczę,dnoś,ć, czasu i energii

Dzię,ki kopiarce PC-D450 nie ma marnowania czasu. Czas wydruku pierwszej kopii to najwyż,ej 9 sekund, bez rozgrzewania dzię,ki utrwalaniu na ż,ą,danie —, kopie i wydruki są, gotowe w tej chwili, w któ,rej ich potrzebujesz. Kopiarka ta jest ekonomiczna i niezwykle energooszczę,dna —, zuż,ywa tylko 3 W w trybie uś,pienia. Posiada ró,wnież, certyfikat Energy Star i jeden z najlepszych wspó,ł,czynnikó,w TEC (Typical Electricity Consumption) w swojej klasie —, tylko 0,918 kWh/tydzień,.

Lepsza wydajnoś,ć, kopiowania cyfrowego

Oszczę,dnoś,ć, papieru dzię,ki funkcji kopiowania 2 na 1, któ,ra umoż,liwia kopiowanie dwó,ch stron oryginał,u na jednym arkuszu. Pomniejszanie lub powię,kszanie w zakresie 50%-200%. Oszczę,dnoś,ć, czasu dzię,ki elektronicznemu, automatycznemu sortowaniu —, nie ma potrzeby rę,cznego sortowania wielu egzemplarzy kopii. Funkcja kopiowania mał,ych dokumentó,w identyfikacyjnych zapewnia oszczę,dzanie czasu i papieru. Umoż,liwia ł,atwe i szybkie skopiowanie dwó,ch stron dowodu osobistego lub innego mał,ego dokumentu na jednej stronie kartki papieru —, bez koniecznoś,ci ponownego wkł,adania tej samej kartki.

Funkcje drukowania i skanowania

Profesjonalne wydruki laserowe z szybkoś,cią, do 22 stron na minutę,. Poprawiona rozdzielczoś,ć, druku laserowego do 1200 x 600 dpi zapewnia wyraź,ne wydruki tekstu i grafiki. Urzą,dzenie pozwala na ł,atwe skanowanie kolorowych dokumentó,w i zdję,ć, w rozdzielczoś,ci do 9600 x 9600 dpi i ich zapis w ró,ż,nych formatach plikó,w, w tym ró,wnież, PDF.

Bezobsł,ugowa uniwersalna kaseta

Uniwersalna kaseta zapewnia stał,ą, wysoką, jakoś,ć, druku. Wystarczy wymienić, niewielką, kasetę, zawierają,cą, toner, bę,ben oraz elementy czyszczą,ce na nową, oryginalną, kasetę, firmy Canon, a osobista kopiarka bę,dzie zawsze jak nowa.

Parametry kopiowania

Szybkoś,ć, kopiowania: , Maks. 22 kopie/min (A4) , , ,  ,
Czas druku pierwszej kopii: , Okoł,o 9 sekund lub mniej , , ,  ,
Rozdzielczoś,ć, kopiowania: , Maks. 600x600 dpi , , ,  ,
Tryby kopiowania: , Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotografia+, Fotografia , , ,  ,
Kopiowanie dwustronne: , Dwustronny-dwustronny (automatycznie) , , ,  ,
Wiele kopii: , Do 99 kopii , , ,  ,
Pomniejszanie/powię,kszanie: , 50-200% ze zmianą, co 1% , , ,  ,
Tryb oszczę,dzania toneru: , Tak , , ,  ,
Inne funkcje: , Ekspozycja automatyczna i rę,czna, sortowanie, 2 na 1, kopiowanie mał,ych dokumentó,w

Parametry skanowania

Typ: Kolorowy , , ,  ,
Rozdzielczoś,ć, skanowania: ,
Optyczna: do 600 x 1200 dpi
Poprawiona: do 9600 x 9600 dpi , , ,  ,
Gł,ę,bia koloru skanowania: 24 bity/24 bity (wejś,cie/wyjś,cie) , , ,  ,
Skala szaroś,ci: 256 poziomó,w , , ,  ,
Zgodnoś,ć,: TWAIN, WIA , , ,  ,
Maks. szerokoś,ć, skanowania: , 216 mm

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańDom
Obsługiwane systemy operacyjne

-Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista
-Mac OS X wersja 10.2.8-10.5.x

Format10 x 15 cm
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Maks. prędkość druku w czerni22 str/min
Druk dwustronnyRęczny
Zainstalowana pamięć32 MB
Język drukarki

UFRII-LT

InterfejsUSB
Podajnik papieru

-Taca o pojemnoś,ci 250 arkuszy
-Otwó,r rę,cznego podawania pojedynczych arkuszy
-Podajnik DADF na 50 arkuszy

Odbiornik papieru

-100 arkuszy

Gramatura papieru

Taca: od 64 do 128 g/m²,
Otwó,r rę,cznego podawania: od 64 do 163 g/m²,
Podajnik ADF: od 40 do 105 g/m²,

Nośniki

Papier zwykł,y, o podwyż,szonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty

Wymiary

(szer. x gł,. x wys.): , 390 mm x 442 mm x 363 mm

Waga16 kg
Materiały eksploatacyjne oryginalne

Kaseta FX10 (2000 stron)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 107863
Producent Canon
Kod producenta 2711B057AA
EAN 4960999618654
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje