Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

BLOW Przetwornica 12V / 230V 150W mini

BLOW Przetwornica 12V / 230V 150W mini

Kod: 699063

89,79 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Elektroniczna przetwornica napię,cia BLOW HRP-150 mini.
Urzą,dzenie przetwarza napię,cie stał,e 12V na napię,cie przemienne 230V. Dzię,ki temu idealnie nadaje się, do samochodu osobowego i innych pojazdó,w wyposaż,onych w instalację, 12V. Doskonał,a do zasilania laptopó,w, netbookó,w, ł,adowarek, drobnego sprzę,tu AGD itd. Dodatkowo został,a wyposaż,ona w gniazdo USB na napię,cie stał,e: 5V. Dzię,ki temu uż,ytkownik moż,e jednocześ,nie ł,adować, np. nawigację,, telefon, aparat cyfrowy itp, oraz niezależ,nie korzystać, z pozostał,ych funkcji inwertera.

Urzą,dzenie charakteryzuje się, solidnym wykonaniem oraz niską, awaryjnoś,cią,.
Obudowa przetwornicy wykonana jest w cał,oś,ci z aluminium, co sprzyja odprowadzaniu ciepł,a. Dodatkowo wyposaż,ona w cichy wentylator w celu chł,odzenia ukł,adó,w wewną,trz urzą,dzenia. HRP-150 posiada szereg zabezpieczeń, w celu ochrony podł,ą,czanych urzą,dzeń, mię,dzy innymi: zabezpieczenie przed przecią,ż,eniem, zabezpieczenie termiczne, antyzwarciowe i inne.

Przetwornica BLOW posiada funkcję, auto-restartu.
Dzię,ki niej, gdy inwerter się, wył,ą,czy po zadział,aniu któ,regoś, z zabezpieczeń,, nie jest konieczne wył,ą,czanie zasilania. Wystarczy zmniejszyć, obcią,ż,enie a inwerter uruchomi się, automatycznie.

Stan pracy sygnalizowany jest zapaleniem się, diod LED.
Przetwornica posiada wyprowadzony przewó,d zakoń,czony wtykiem zapalniczki, dzię,ki czemu jej montaż, jest prosty i szybki.

Napięcie wejściowe (maks.)15 V
Napięcie wyjściowe (min.)220 V
Napięcie wyjściowe (maks.)240 V
Moc ciągła150 W
Moc chwilowa300 W
Częstotliwość50 Hz
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzeciążeniowe
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

 ,99 x 63 x 34 mm.

Waga328 g
Pozostałe parametry

- Peł,na ochrona wejś,cia i wyjś,cia oraz przecią,ż,eniowa
- Automatyczny restart oraz wył,ą,czanie po przegrzaniu
- Alarm oraz automatyczne wył,ą,czanie przy niskim poziomie akumulatora
- Wbudowany wentylator
- Funkcja Auto-restartu
- Wspó,ł,pracuje z wię,kszoś,cią, urzą,dzeń, elektrycznych
- Solidne wykonanie, mał,e wymiary, ciekawe wzornictwo
- Sygnalizacja LED
- Wbudowane gniazdo ł,adowarki USB

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 699063
Producent BLOW
Kod producenta 5884#
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.blow.com.pl
Recenzje