Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Bixolon SLP-TX400CG

Bixolon SLP-TX400CG
1 582,36 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Firma Bixolon bazują,c na sukcesie i rozpoznawalnoś,ci drukarki SLP-T400 postanowił,a wprowadzić, na rynek jego nastę,pcę, - model SLP-TX400. Urzą,dzenie oferuje te same wysokie wł,aś,ciwoś,ci druku w technologii termicznej lub termotransferowej co jego poprzednik, a zwię,kszona prę,dkoś,ć, druku powoduje, iż, należ,y obecnie do jednych z najszybszych drukarek etykiet w swojej klasie.
Nowoś,cią, jest funkcja automatycznego wykrywania medió,w ! Wystarczy nacisną,ć, przycisk z przodu panelu, aby drukarka samoczynnie rozpoznał,a rodzaj i wiekoś,ć, zał,adowanych noś,nikó,w, co niewą,tpliwie stanowi duż,e udogodnienie dla uż,ytkownika. Szybkoś,ć, druku do 178mm/sec w rozdzielczoś,ci 203dpi gwarantuje niespotykaną, dotą,d wydajnoś,ć, w grupie drukarek biurkowych. Dodatkowo SLP-TX400 wyposaż,ono w duż,o wię,kszą, iloś,c pamię,ci64MB RAM oraz 128MB Flash.
W wersji strandardowej drukarka posiada interfejs USB, szeregowy oraz ró,wnoległ,y z moż,liwoś,cią, jego rozbudowy o komunikację, bezprzewodową, WLAN/Ethernet (opcja). Szeroki wybó,r opcjii i akcesorió,w pozwala dostosować, urzą,dzenie do swoich potrzeb i ś,rodowiska pracy.
SLP-TX400 to idealna drukarka etykiet sprawdzają,ca się, wszę,dzie tam, gdzie wymagane jest szybkie znakowanie przedmiotó,w kodami kreskowymi (1D i 2D), grafiką, i tekstem.

Rodzaj druku

termotransfer

Rozdzielczość druku

203dpi

Maks. prędkość druku w czerni178 mm/s
Szerokość druku108 mm
Max. długość druku1000 mm
Min. szerokość etykiet25 mm
Max. szerokość etykiety116 mm
Max. zewnętrzna średnica rolki130 mm
Wewnętrzna średnica rolki1.5 ''
Złącza wejścia / wyjścia

USB, RS-232, LPT

Zasilanie

VDC/A : 24V / 2.5A

Język drukarki

SLCS, EPL2, ZPL2, ESC-PDS, OPL

Wymiary

214 x 310 x 195

Wbudowana pamięć RAM64 MB
Wbudowana pamięć flash128 MB
Pozostałe parametry

Temperatura pracy:od 5°,C do 40°,C
Temperatura skł,adowania:od -20°,C do 60°,C

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 383439
Producent Bixolon
Kod producenta SLP-TX400CG
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje