Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

AverMedia Tuner TV cyfrowy, AVerTV Volar HD A835, DVB-T, HDTV, USB 2.0

AverMedia Tuner TV cyfrowy, AVerTV Volar HD A835, DVB-T, HDTV, USB 2.0

Kod: 160922

103,34 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cyfrowy tuner telewizyjny DVB-T na USB AVerTV Volar HD daje Ci moż,liwoś,ć, oglą,dania i nagrywania telewizji HD na twoim komputerze.
Najnowsze oprogramowanie AVerTV 3D pozwala wstrzymać, program telewizji, któ,ry oglą,dasz. Moż,esz wznowić, lub przyspieszyć, reklamy.
Dodatkowo moż,esz zaplanować, harmonogram nagrywania oraz konwertować, nagrania do formatu iPod/PSP i oglą,dać, w drodze.

Aby oszczę,dzać, zasoby ziemi, opakowanie jest zrobione z materiał,ó,w z odzysku a pł,yta instalacyjna NIE jest doł,ą,czona do zestawu.
Moż,esz ró,wnież, wspierać, program redukcji odpadó,w i pobrać, najnowsze sterowniki i oprogramowanie z Internetu po odwiedzeniu strony AVerMedia.

Cechy produktu:
- Intuicyjny interfejs uż,ytkownika:
AVerTV 3D prezentuje intuicyjny interfejs uż,ytkownika z czę,sto uż,ywanymi przyciskami bezpoś,rednio na pasku narzę,dzi.
Moż,esz ł,atwo zmienić, kanał,, dostosować, poziom dź,wię,ku lub wł,ą,czyć, 3DTV za pomocą, jednego kliknię,cia. Tak jak w telewizorze.
- Konwertuj obraz 2D do 3D:
Jeż,eli nie moż,esz się, doczekać, kiedy 3DTV stanie się, popularne, technologia see3D przekonwertuje telewizję,, wideo i filmy 2D w niezwykł,y obraz 3D!
- Wiele trybó,w 3D:
Aby uzyskać, doś,wiadczenie oglą,dania telewizji 3D był,o najpeł,niejsze polecamy wykorzystać, NVIDIA 3D Vision Kit. Poza tym, AVerTV 3D wspiera ró,wnież, anaglifowy i polaryzacyjny tryb 3D.
- Wyją,tkowe wzbogacanie koloró,w:
Wzbogacanie koloró,w dostosowuje jakoś,ć, wideo, wyostrza je i oż,ywia. Funkcja de-interlace z opcją, gł,adkich krawę,dzi dostarcza obraz stabilny i gł,adki bez przecią,ż,ania procesora.

RozdzielczośćBrak danych
InterfejsUSB
Złącza zewnętrzne1 x Wejście antenowe
Funkcje tuneraTimeShift
Oprogramowanie
Wymagania sprzętowe

- Do nagrywania MPEG-2 i TimeShift
Intel®, Pentium®, 4 1.7GHz
AMD Athlon 64 1700+
Intel®, Pentium®, Mobile 1.0GHz lub podobny AMD (Laptop)
Intel®, Atom 1.6GHz
- Do oglą,dania MPEG-4 (H.264) HDTV
Intel®, Core2 Duo 2.4GHz
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 2.8GHz
Intel®, Core2 Duo 2.0 GHz lub podobny AMD (Laptop)
- Karta VGA ze wsparciem DirectX 9.0c i HD DXVA*
- 256 MB RAM**
- USB 2.0 Port
- Karta dź,wię,kowa
- Windows®, 8 / 7 / Vista / XP(32/64-Bit)
* Z kartą, VGA wspierają,cą, HD DXVA, wymagania CPU do oglą,dania MPEG-4 (H.264) HDTV moż,e być, obniż,one do Intel®, Pentium®, 4 3.0GHz.
** 1 GB RAM jest wymagane do oglą,dania MPEG-4 (H.264) HDTV.

Akcesoria w zestawie

- Antena przenoś,na
- Pilot zdalnego sterowania
- Pł,yta instalacyjna

Wymiary
Pozostałe parametry

- Cyfrowy tuner telewizyjny DVB-T
- Ekologiczne opakowanie
- Kompatybilne z laptopami
- Telewizja przenoś,na dzię,ki zł,ą,czu USB tunera
- Wsparcie MPEG-2/ MPEG-4 HDTV
- Nagrywanie w czasie rzeczywistym dla iPod / PSP
- Napisy
- Telegazeta i EPG (Electronic Program Guide)
- TimeShift
- Planowanie nagrywania
- Wybudzanie ze stanu uś,pienia i hibernacji do nagrywania
- Certyfikat Windows Media Center Additional Qualification
- Niski pobó,r mocy
- Sygnał, wejś,ciowy anteny: 75 Ohm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 160922
Producent AverMedia
Kod producenta 61A835DV00AG
EAN 4710710674625
Strona www http://www.avermedia.com
Recenzje