Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

AKG AKG Y50 CZARNE

AKG AKG Y50 CZARNE
336,88 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jakoś,ć, dź,wię,ku AKG w komfortowych sł,uchawkach skonstruowanych z myś,lą, o noszeniu ich wszę,dzie.
Inspirują,ce wraż,enie awangardowego stylu sprawia, ż,e wyglą,dasz tak, jak brzmią, Twoje deklaracje o sprawach dla Ciebie najważ,niejszych. Fenomenalne brzmienie inspiruje. Zatem jest to wysokiej jakoś,ci produkt opracowany z myś,lą, o uż,ytkowaniu ich w warunkach zewnę,trznych. Dodatkowe funkcje zamieniają, wczorajsze urzą,dzenie we wszechstronny sprzę,t do sł,uchania i masz coś,, bez czego nie bę,dziesz mó,gł, się, obejś,ć,, czego nie bę,dziesz chciał, zdją,ć,. Ponieważ, dź,wię,k AKG jest izolowany i zamknię,ty w muszlach sł,uchawkowych, któ,re nie pozwalają, na przedostanie się, ż,adnego innego dź,wię,ku za wyją,tkiem tego, na któ,rym jesteś, skoncentrowany. Lekkoś,ć, i komfort to doskonał,e powody usprawiedliwiają,ce dł,ugie sł,uchanie i przeł,ą,czanie pomię,dzy sł,uchaniem muzyki a odbieraniem telefonó,w bez opuszczania wygodnego fotela –, to jest naprawdę, fajne! Odł,ą,czany kabel o dł,ugoś,ci 1,2 m to dodatkowa swoboda ruchó,w i wybó,r pomię,dzy ró,ż,nymi urzą,dzeniami, a wbudowana funkcja sterowania/mikrofonu pozwala na wygodne odbieranie telefonó,w, nie angaż,ują,c rą,k. Jeś,li musisz podbiec, skł,adany mechanizm 3D-Axis pozwala na przenoszenie sł,uchawek w mię,kkim futerale, a nowa, wyrazista linia zapewnia wybó,r spoś,ró,d czterech koloró,w, podczas gdy kultowe logo mó,wi o Twoim dobrym smaku informują,c o tym każ,dą, zainteresowaną, osobę,. A bę,dą, chcieli wiedzieć,. Nawet nie sł,yszą,c ich brzmienia.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)16 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)24 kHz
Czułość115 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga190 g
Pozostałe parametry

W zestawie:
- 1 odł,ą,czany kabel z wbudowaną, funkcją, jednoprzyciskowego sterowania/mikrofonu
- Adapter 3,5–,6,3 mm
- Mię,kki pokrowiec podró,ż,ny

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 917980
Producent AKG
Kod producenta AKG Y50 CZARNE
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.akg.com
Recenzje