Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

AKG AKG Y10 Biale

AKG AKG Y10 Biale
50,68 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki douszne AKG Y 10 pozwalają, przekształ,cić, czas w podró,ż,y w dobre okazje do sł,uchania muzyki, sprawiają,c, ż,e zacierają, się, granice mię,dzy rozrywką, i pracą,.
Niektó,re urzą,dzenia okazują, się, nie do zastą,pienia. Podobnie jest w przypadku sł,uchawek AKG Y 10, któ,rych komfort uż,ytkowania jest tak duż,y, ż,e niedł,ugo zapomnisz, ż,e je na sobie nosisz. Te sł,uchawki zapewnią, Ci idealny pomost mię,dzy pracą, i rozrywką,, stają,c się, wiernym towarzyszem w podró,ż,y i doskonał,ym uzupeł,nieniem innych mobilnych urzą,dzeń,, takich jak odtwarzacze mp3, pł,yt CD czy DVD. Dla każ,dego, kto duż,o podró,ż,uje, sł,uchawki oferują, swobodę, ł,ą,czenia się, ze ś,wiatem. A nawet wię,cej –, potrafią, speł,nić, najwyż,sze oczekiwania, z jakimi moż,e być, kojarzona marka AKG, znana z innowacyjnych rozwią,zań, dź,wię,kowych. Sł,uchawki te, zapewniają,ce maksymalny komfort dzię,ki specjalnie zaprojektowanym wkł,adkom piankowym oraz najwyż,szej jakoś,ci odsł,uch, bę,dą, naturalnym wyborem dla każ,dego, kto poszukuje przenoś,nego sprzę,tu audio w technologii AKG. Pozostają, na swoim miejscu bez wzglę,du na to, co robisz, a przy tym dostarczają, znakomitego brzmienia –, zyskujesz peł,ną, swobodę, ruchó,w i moż,esz być, zawsze sobą,. Pozwó,l sobie doś,wiadczyć, nieskoń,czonych moż,liwoś,ci odsł,uchu, zakł,adają,c parę, miniaturowych sł,uchawek dousznych, aby wkró,tce się, przekonać,, ż,e nie masz potrzeby ich zdejmowania. Czy to w pracy, czy podczas zabawy, sł,uchawki AKG Y 10 w peł,ni zgrają, się, z Twoimi potrzebami –, dostarczają,c najwyż,szej przyjemnoś,ci, jaką, moż,e oferować, muzyka.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja16 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)18 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość124 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1 m
KolorBiały
Waga5 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 917951
Producent AKG
Kod producenta AKG Y10 Biale
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.akg.com
Recenzje